Domov > DOBA od 1990 > Družbena odgovornost in humanitarnost

Družbena odgovornost in humanitarnost

Družbeno odgovorno ravnanje je sestavni del poslovne filozofije Dobe in kaže naš odnos do družbe in okolja. Prizadevanja na področju družbene odgovornosti uresničujemo s podporo široke palete dejavnosti ter z aktivno vlogo v različnih akcijah. Kot najbolj pomembno lahko izpostavimo naše delovanje na področju humanitarnosti.

Humanitarnost

Kot družbeno odgovorna ustanova smo na Dobi občutljivi za stiske ljudi, posebej še otrok. Spremljamo življenje in skupaj s študenti reagiramo na pojave stiske in nemoči. Tako spodbujamo solidarnost in razumevanje stisk drugih.

 


Naši  humanitarni projekti so v prvi vrsti osredotočeni na lokalno okolje:

Ponosni pa smo tudi na humanitarne projekte v širšem okolju:

Letno na Dobi izvedemo in sodelujemo pri okoli 14 humanitarnih projektov.

Izobraževanje

V okviru Štipendijskega sklada DOBE vsako leto podelimo štipendije za študente DOBE. Letno podelimo tudi štipendijo invalidni osebi iz Srbije.

Kultura in šport

Sponzoriramo kulturne, športne in druge dogodke, kot so mladinski film Slepilo, kulturne aktivnosti Društva Kibla, Festivala Lent, sodelovanje s festivalom Borštnikovo srečanje …

Kulturno zavest razvijamo tudi s spodbujanjem organiziranja kulturnih dogodkov na šoli, kot so razstave, literarni večeri študentov in podobno.

Spodbujamo zdrav in aktiven način življenja in podpiramo sodelovanje udeležencev, študentov in zaposlenih na športnih prireditvah, kot so Tekaški Maraton teh src ter zaposlenim sponzoriramo organizirane oblike vadbe.

Varovanje okolja

Ozavestili smo odnos do okolja in izgrajujemo zeleno pisarno. Tako si med drugim prizadevamo za uvajanje brezpapirnega poslovanja, za zmanjševanje količine odpadkov, za ločeno zbiranje odpadkov ter uvajamo ljudem in okolju prijazne tehnologije.  

Druge aktivnosti

Čut za družbeno odgovornosti in humanitarnost je vrednota, ki jo na Dobi iz leta v leto vse bolj krepimo. S svojimi programi, ki jim dodajamo etične in družbeno odgovorne vsebine se trudimo vplivati k preobrazbi mesta Maribor in celotne Slovenije.

 

Print