Domov > O Dobi > Študij na daljavo na Dobi

Študij na daljavo na Dobi

DOBA v Slovenski prostor s študijem na daljavo / e-študijem že od leta 2000 prinaša svetovne trende. Sodoben, kakovosten in tehnološko podprt študij na daljavo na DOBI, še zmeraj kot edina institucija v Sloveniji, izvajamo v celoti. Prvo leto se je vpisalo prvih najbolj pogumnih in ambicioznih 21 posameznikov - danes uspešnih diplomantov. Z leti pa je postajal vse bolj priljubljen in do danes se je vključilo že več kot 6.000 posameznikov.

Študij na daljavo - priložnost in prihodnost

Študenti Dobe študirajo iz 35. držav sveta

Študij na daljavo / e-študij ima v svetu dolgo tradicijo. Pokazal se je kot izjemno primeren in učinkovit za ciljno skupino (zaposlenih) odraslih, saj odraža njihovo potrebo po večji dostopnosti do študijskih programov in študijskih vsebin, potrebo po večji fleksibilnosti in individualnem pristopu.

Na sploh pa je študij na daljavo v zadnjem času doživel precejšen razmah, predvsem zaradi naraščajoče potrebe družbe po dvigu izobrazbene strukture prebivalstva in po stalnem strokovnem usposabljanju zaposlenih. Strokovnjaki so si danes enotni, da bo predvsem spletno podprto izobraževanje igralo ključno vlogo pri realizaciji enega izmed pomembnih ciljev, opredeljenih v evropskem strateškem dokumentu Evropa 2020, ki je naslednica lizbonske strategije, to je do leta 2020 povečati delež prebivalstva v starosti 30–34 let z zaključeno terciarno izobrazbo s trenutnih 31 na 40 %. 

DOBA Fakulteta je prva in edina visokošolska institucija v Jugovzhodni Evropi, ki je pridobila mednarodni certifikat kakovosti študija daljavo/e- študija UNIQUe, ki ga podeljuje Evropska fundacija za kakovost v e-izobraževanju.

Študij na daljavo / e-študij na Dobi v številkah

Možnosti študija na daljavo / e-študija na Dobi

Print