doc. dr. VILJEM PŠENIČNY

Naslov: DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene vede
Prešernova 1
2000 Maribor
Slovenija
Tel.:
Faks:
02 228 38 90
02 228 38 61
E-pošta: viljem.psenicny@doba.si
viljem.psenicny@guest.arnes.si
Bibliografija
English version

Zaposlitve:

  2011 - DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene vede, Maribor, dekan, predsednik senata, vodja Poslovnega instituta
  2010 - 2011 Ministrstvo za gospodarstvo Republike Slovenije, državni sekretar
  2002 - 2010 Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Ljubljana, generalni sekretar
  2002 - 2005 GEA College - Visoka šola za podjetništvo, Piran, član senata in nosilec predmetov Podjetništvo in Upravljanje in financiranje rasti podjetja
  1997 - 2002 GEA College - Visoka šola za podjetništvo, Piran, direktor, član senata in nosilec predmetov Podjetništvo in Upravljanje in financiranje rasti podjetja
  1990 - 1999 GEA College, Podjetniško izobraževalni center, direktor, predsednik uprave, soustanovitelj
  1987 - 1990 Grad, d.d., Svetovanje in inženiring, direktor, soustanovitelj
  1982 - 1987 Skupščina Republike Slovenije, sekretar za informacije
  1981 - 1982 RK ZSMS, vodja centra za obveščanje in propagando
  1981 Mladinska knjiga - Založba, Ljubljana, Enciklopedija Slovenije, urednik gospodarskih prispevkov
  1976 - 1981 Mladinska knjiga - Založba, Ljubljana, odgovorni urednik revije Mladina
  1975 - 1976 DELO, novinar

Svetovalne izkušnje:

  2002 - Svetovanje pri razvoju oblik pospeševanja podjetništva v Črni gori in drugih državah nekdanje Jugoslavije
  1996 - Svetovanje dinamičnim podjetnikom in podjetjem pri upravljanju in vodenju rasti podjetja ter pri načrtovanju in vodenju preobratov v poslovanju
  1999 - 2000 Svetovanje pri nastajanju in razvoju sistema svetovanja podjetnikov na osnovi napotnic - "vavčerski sistem" za PCMG in ZRSZZ
  1993 - 1996 Svetovanje pri nastajanju in ustanovitvi GEA College - Visoke šole za podjetništvo v Piranu ter ustanove UPI za razvoj podjetniškega izobraževanja
  1991 - 1996 Svetovanje številnim malim podjetjem pri zagonu podjetja in rasti s področja marketinga, financ, vodenja podjetja v rasti, planiranja in razvoja kadrov, svetovanje pri pripravi promocije poslovnih načrtov za Podjetniški forum ipd.
  1993 - 1997 Svetovanje v okviru dveh mednarodnih projektov PHARE za razvoj malega gospodarstva v R Sloveniji.
  1988 - 1992 Svetovanje pri preobratu poslovanja v podjetju BPT Tržič, prenovi programov poslovanja in restrukturiranju (npr. Zmaga Ljubljana, Dubrovkinja, Dubrovnik, itd.)
  1988 - 1990 Svetovanje pri nastajanju 23 novih podjetij (podjetja GRAD, podjetja PIC in druga) v Ljubljani, Murski Soboti, Zagrebu, Puli, Splitu, Dubrovniku, Sarajevu, Baru, Titogradu, Beogradu.
  1988 Svetovanje pri uvajanju informacijskega sistema in modernizacije v občini Ljubljana Center
  1987 IGO, Ljubljana, svetovanje pri graditvi informacijskega sistema za odločanje

Predavateljske izkušnje:

  2009 - Predava predmet Poslovna prognostika in strategija trajnostnega razvoja in Podjetništvo na DOBA Fakulteti
  2007 - 2009 Predaval predmet Podjetništvo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani
  2007 - 2010 Predaval predmet Razvoj podjetja in strategije rasti na magistrskem programu Fakultete za komercialne in poslovne vede Celje
  2005 - 2009 Predaval predmet Ustanavljanje in rast podjetja na Visoki poslovni šoli Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani
  1990 - 2005 Redno predava podjetništvo, ustanavljanje novih podjetij, vodenje podjetja v rasti, upravljanje in vodenje sprememb v podjetju, napovedovanje poslov in strategije rasti, priprava poslovnega načrta, od ideje do proizvoda in druge podjetniške teme na GEA College, d.d., GEA College PIC, d.o.o. in GEA College - Visoki šoli za podjetništvo v Piranu (habilitacija: docent)
  1995 - 2002 Vrsta vabljenih predavanj v tujini na mednarodnih konferencah in poslovnih šolah: Izmir - Turčija (WB), Almaty - Kazahstan (CEEMAN), Babson - Boston ZDA, Budimpešta - Madžarska (CEEMAN), EBA - Esbjerg, Danska, Bled - IEDC, Zagreb - WTC, ICPE - mednarodni MBA program.
  1982 - 1986 Predaval teme s področja komuniciranja in graditve informacijskih sistemov, sistemov za podporo odločanju pri ljudskih univerzah Boris Kidrič (Miklošič) in Cene Štupar.

Izobrazba:

  2002 Doktorat na Univerzi v Ljubljani, Ekonomska fakulteta s temo: Pogoji in možnosti za dinamično podjetništvo v Sloveniji (doktorska disertacija (10 MB))
  1993 Specializacija iz managementa na Univerzi v Ljubljani, Ekonomska fakulteta s temo: Prehod iz malega v profesionalno vodeno podjetje
  1982 Diploma Ekonomske fakultete v Ljubljani, mednarodna gospodarska usmeritev.

Dodatna usposabljanja:

  2001 Price Babson Symposium for Entrepreneurship Educators - 4 dni
  2001 Int'l Conference on Dynamic Entrepreneurship - GEA College of Entrepreneurship
  2000 Int'l Conference on Dynamic Entrepreneurship - GEA College of Entrepreneurship
  1999 Bristol Univ. GB - Usposabljanje za predavateljstvo in raziskovanje, TEMPUS - 14 dni
  1998 BICEE 5 - Konferenca za učitelje podjetništva Babson - GEA College
  1998 Price Babson Symposium for Entrepreneurship Educators - 4 dni
  1996 GZS-ZMC-CEGOS - usposabljanje za svetovalce PHARE - 10 dni
  1995 Price Babson College Symposium for Entrepreneurship Educators - 4 dni
  1994 Babson College - Kauffman Foundation: Entrepreneurship Research Conference - 4 dni
  1994 Price Babson College Symposium for Entrepreneurship Educators - 4 dni
  1994 New Venture Creation, redni MBA predmet na Babson College, predaval dr. William Bygrave - 70 ur
  1994 Entrepreneurial Finance, redni MBA predmet na Harvard Business School, predaval dr. Jeffry Timmons - 70 ur
  1993 Babson International Colloquium for Entrepreneurship Educators - 5 dni
  1992 Usposabljanje za svetovalce za podjetništvo na GEA College, 1. skupina, za pridobitev licence podjetniškega svetovalca MGD - 40 dni
  1992 Babson International Colloquium for Entrepreneurship Educators - 5 dni
  1992 Programiranje seminarjev za samozaposlovanje, Stirling University, vodil prof. Michael Scoot - 7 dni
  1990 Program za pridobitev licence brokerja Ljubljanske borze
  1989 Izobraževanje za ustanavljanje in vodenje podjetniških inkubatorjev v ZDA, 5 tednov
  1988 Strateški management, 8 dnevni program na Centru Brdo
  1987 Planiranje informacijskih sistemov, IBM - FA40 tečaj v centru v Radovljici

Druge aktivnosti:

 • ustanovni član upravnega odbora UPI - ustanove za razvoj podjetniškega izobraževanja
 • član Rotary cluba Kranj
 • predsednik kluba za ritmično gimnastiko Narodni dom Ljubljana

Znanje jezikov:

  angleščina, hrvaško, srbsko: aktivno
  francosko, nemško: pasivno

Bibliografija:

Naredimo Slovenijo bogato - članki

Celotna bibliografija: Celotna bibiliografija
Skrajšana bibliografija 1995-2011: Skrajšana bibiliografija

Na začetek ...


© DOBA Fakulteta Maribor