Priprave na maturo iz angleščine

Jezikovni center

Priprave na maturo iz angleščine

Uspešno opravljena matura iz angleščine je vaša odskočna deska na želeno fakulteto v Sloveniji ali tujini, odlično znanje angleščine pa vam bo koristilo tudi sicer v vsakdanjem življenju.

Naši predavatelji so izkušeni učitelji, ki so odlično seznanjeni z maturitetnimi temami in izzivi ter vam zato lahko učinkovito pomagajo pri individualnih pripravah na maturo iz angleščine – klasično v predavalnici, online ali kombinirano. 

Zakaj izbrati individualne priprave na maturo?

  • Ker je od rezultata na maturi odvisna vaša poklicna prihodnost.
  • Ker ni dovolj, da poznate učno snov; poznati morate tudi tehnike reševanja maturitetnih nalog.
  • Ker vam lahko samo izkušen DOBIN predavatelj pove za majhne trike, zaradi katerih boste uspešnejši pri reševanju nalog.
  • Ker je pomembno, da se navadite na tipe nalog in ustrezne rešitve ter le-to ponotranjite.
  • Ker boste z našo pomočjo lažje in hitreje ugotovili, kje so »lukje« v znanju in kaj morate storiti, da to znanje nadoknadite.

Kako potekajo individualne priprave na maturo?

  • Vas in vaše starše povabimo na brezplačen svetovalni razgovor, da se pogovorimo o izhodiščem znanju, ciljih, ki jih želite doseči na maturi, in da spoznate predavatelja.
  • Glede na svetovalni razgovor vam priporočamo določeno število ur in intenzivnost priprav.
  • Uredimo vam spletno učilnico, do katere imajo dostop tudi starši – vedno lahko vidite, kdaj je tečaj potekal, katero učno snov ste se učili in katere naloge so samostojno delo.
  • Enkrat mesečno prejmejo starši povratno informacijo o poteku individualnih priprav in o napredku dijaka ter o priporočilih za nadaljnje učenje.

»Ugotoviti, kje je primanjkljaj v znanju in le-tega kompetentno nadoknaditi, je naloga učitelja – tega dijak sam ne zmore. Zato priporočam vsakemu, ki želi na maturi doseči določen uspeh, da poišče strokovno pomoč pri pripravi. DOBA vam to vsekakor lahko zagotovi.« Špela, predavateljica angleščine

Ključne informacije o tečaju

Število ur tečaja

Po dogovoru (poljubno število ur ali celoletne priprave)

Način izvedbe

Individualno

Po dogovoru, priporočamo 2-krat tedensko po 2 izobraževalni uri.

Srečanja

Termini in začetek tečaja po dogovoru.

Lokacija

DOBA, Prešernova ulica 1, Maribor ali online ali kombinirano 

Potrdilo

Po zaključenem tečaju boste pridobili potrdilo.

Vaša investicija in ugodnosti

Redna cena šolske ure 36,39 EUR, pri zakupu večjega števila ur popust in plačilo na več obrokov.

Možno je plačilo na več obrokov oz. glede na mesečno realizacijo ur.

Prijava

Izpolnite e-prijavo

Vaš predavatelj

Špela Logar

Marko Pasterk,

udeleženec
Velika prednost individualnega tečaja je konstantno sodelovanje, prilagoditev na osebne izkušnje, uporaba specifičnih izrazov za stroko, itd.

Marko Pasterk,

udeleženec
Velika prednost individualnega tečaja je konstantno sodelovanje, prilagoditev na osebne izkušnje, uporaba specifičnih izrazov za stroko, itd.
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli