Začetni in nadaljevalni tečaji

Jezikovni center

Začetni in nadaljevalni tečaji

Tečaj Start

Tečaj za vse, ki nimate predznanja oziroma ste se jezika učili pred mnogimi leti, a ga v teh letih niste uporabljali.

Po tečaju se boste znali sporazumevati v enostavnejših vsakdanjih situacijah, kot so pozdravljanje, predstavljanje, navajanje različnih aktivnosti, postavljanje vprašanj, pisanje krajših in enostavnejših pisem, vodenje enostavnejših telefonskih pogovorov, naročanje hrane in pijače, nakupovanje, poimenovanje poklicev, opis delovnega dneva. Razumeli boste preprosta sporočila na plakatih, v katalogih in oglasih. V nadaljevanju tečaja boste to osnovno sporazumevanje nadgradili za pogovore s tujci, npr. na potovanjih, znali boste rezervirati sobo, opisali boste, kje živite, in ljudi, ki jih poznate. Napisali boste kratka, preprosta sporočila, pripovedovali o preteklih dogodkih, izražali svoje mnenje in se pogovarjali o različnih kulturah.

Ključne informacije o programu

Število ur tečaja

36

Raven

A1, A1/A2

Način izvedbe

2-krat tedensko po 3 izobraževalne ure

Lokacija

DOBA, Prešernova ulica 1, Maribor

Termini

Začetek: 9. 5. 2018

ponedeljek-sreda, od 16.15 do 18.45

Cena

279,00 EUR To pomlad samo 249,00 EUR
ob udeležbi najmanj 5 udeležencev (možno plačilo na dva obroka)

Prijava

Rezervirajte si svoje mesto

 

Tečaj Move

V tujini se boste znašli v vsakdanjih okoliščinah. Razumeli boste besedišče, ki se nanaša na vas, vašo družino, vaše življenjsko okolje in zaposlitev. Jasno boste oblikovali kratka sporočila, osebna pisma in obvestila. Sposobni boste sodelovati v krajših družabnih pogovorih z opisom, od kod prihajate, izobrazba, delovno mesto, in predstaviti stvari, ki vas zanimajo.

Po zaključku tečaja boste lahko opravljali tudi javnoveljavni izpit in si pridobili veljavno potrdilo o znanju tujega jezika.

Ključne informacije o programu

Število ur tečaja

36

Raven

A2/B1

Način izvedbe

1- ali 2-krat tedensko po 3 izobraževalne ure

Lokacija

DOBA, Prešernova ulica 1, Maribor

Termini

A2/B1: torek, od 19.00 do 21.30

Cena

279,00 EUR ob udeležbi najmanj 5 udeležencev (možno plačilo na dva obroka)

Rezervirajte si mesto

Zaupajte nam svoje podatke

 

Tečaj Walk

Brez težav se boste sporazumevali o temah, ki so povezane z znanimi rečmi doma, v službi, šoli in prostem času, in razumeli sogovornike. Brali boste pisna besedila v vsakdanjem jeziku ali povezana z vašim delom, poročali o izkušnjah, dogodkih, opisali svoje želje, ambicije. Brez težav boste opisali svojo družino in druge ljudi, življenjske razmere, izobrazbo in zaposlitev.

Ključne informacije o programu

Število ur tečaja

36

Raven

B1

Način izvedbe

2-krat tedensko po 3 izobraževalne ure

Lokacija

DOBA, Prešernova ulica 1, Maribor

Termini

B1: torek-četrtek, od 19.00 do 21.30

Cena

279,00 EUR ob udeležbi najmanj 5 udeležencev (možno plačilo na dva obroka)

Rezervirajte si mesto

Zaupajte nam svoje podatke

 

Tečaj Run

Brez težav se boste sporazumevali v večini situacij, ki potekajo v standardnem jeziku. Razumeli boste radijske in televizijske oddaje v angleškem jeziku, ki obravnavajo teme in probleme, ki vas zanimajo. Znali boste tvoriti preprosta, povezana besedila, ki se navezujejo na splošne teme. Suvereno boste izražali svoje mnenje in ga utemeljevali. Sposobni se boste tudi nepripravljeni vključiti v pogovor, znali boste razložiti svoja prepričanja, poglede in načrte. Napisati boste znali besedila, povezana s splošnimi temami ali temami s področja osebnega zanimanja.

Po doseženi ravni B1 boste dosegli sporazumevalni prag in s tem raven jezikovne neodvisnosti. Naredili ste pomemben korak naprej v jezikovnem znanju.

Ključne informacije o programu

Število ur tečaja

36

Raven

B2

Način izvedbe

2-krat tedensko po 3 izobraževalne ure

Lokacija

DOBA, Prešernova ulica 1, Maribor

Termini

Glede na povpraševanje

Cena

279,00 EUR ob udeležbi najmanj 5 udeležencev (možno plačilo na dva obroka)

Rezervirajte si mesto

Zaupajte nam svoje podatke

 

Tečaj Fly

Lahko boste sodelovali v zahtevnih pogovorih, ki zadevajo splošne teme. Razumeli boste zahtevna besedila, večino televizijskih poročil in oddaj o aktualnih zadevah in večino filmov v standardnem jeziku. Vključevali se boste v razprave o splošnih temah, z utemeljitvami zagovarjali svoje stališče, jasno in natančno opisali stvari s področij, ki vas zanimajo. Znali boste razložiti svoj pogled na določen problem ter navajati prednosti in pomanjkljivosti. Pisati boste znali jasna in natančna besedila, eseje ali poročila, v katerih morate podati informacije ali zagovarjati oziroma zavračati določena stališča, pisati pisma, v katerih poudarjate pomen določenih dogodkov in izkušenj.

Ko dosežete raven B2, ste dosegli višjo raven znanja tujega jezika. Zdaj je tudi čas, da svoje znanje potrdite s certifikatom.

Ključne informacije o programu

Število ur tečaja

36

Raven

C1

Način izvedbe

2-krat tedensko po 3 izobraževalne ure

Lokacija

DOBA, Prešernova ulica 1, Maribor

Termini

Glede na povpraševanje

Cena

279,00 EUR ob udeležbi najmanj 5 udeležencev (možno plačilo na dva obroka)

Rezervirajte si mesto

Zaupajte nam svoje podatke

 

Tečaj Space out

Razumeli boste hiter tempo govora, govorjenega v živo ali posredovanega preko medijev, tudi narečje. Z lahkoto boste sodelovali v vsakem pogovoru in razpravi, dobro poznali pogovorni jezik in besedne zveze. Tekoče in natančno boste znali izraziti majhne pomenske odtenke, jasno in tekoče boste znali podajati tudi daljše opise ali razlage. Slog govorjenja boste znali prilagoditi situaciji in poslušalcem.

Tvoriti boste znali jasna, tekoča, slogovno primerna besedila, sestaviti zahtevna pisma, poročila in članke v zvezi z zahtevnimi vsebinami. Pisati boste znali povzetke in kritike strokovnih in literarnih del. Po opravljeni ravni C2 ste dosegli raven mojstrstva.

Ključne informacije o programu

Število ur tečaja

36

Raven

C2

Način izvedbe

2-krat tedensko po 3 izobraževalne ure

Lokacija

DOBA, Prešernova ulica 1, Maribor

Termini

Glede na povpraševanje

Cena

279,00 EUR ob udeležbi najmanj 5 udeležencev (možno plačilo na dva obroka)

Rezervirajte si mesto

Zaupajte nam svoje podatke

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo