Kakovost online tečajev

Jezikovni center

Kakovost online tečajev

Kako se DOBINI online tečaji razlikujejo od tečajev drugih jezikovnih šol?

Dobini online jezikovni tečaji so dodelan sistem, tako s pedagoškega, tehničnega kot tudi z organizacijskega vidika. V sklopu online tečajev vam zagotavljamo:

  • Brezplačno uvodno srečanje, na katerem vam predstavimo in razložimo online učenje.
  • Možnost učenja 3v1 – srečanja online live, spletna učilnica in komunikacija v isti aplikaciji.
  • Tehnično pomoč 24/7 pred, med in po online tečaju.
  • Kakovostno online izvedbo z raznolikimi aktivnostmi ter vsemi 4 kompetencami: govor, poslušanje, branje in pisanje.
  • Predavatelje, ki so izobraženi za online poučevanje, in ki poznajo razlike med klasičnim in online poukom.
  • Online govorilno uro, kjer so vam predavatelji na voljo za vsa vaša vprašanja.

Ali ima DOBA na področju izvajana online tečajev izkušnje?

Na področju online izobraževanja smo vodilni in prvi. Ponujamo najsodobnejše in najcelovitejše online izobraževanje, ki je udeležencu prijazno in s podporo 7 dni v tednu. Ko drugi šele preizkušajo, poteka na DOBI online izobraževanje že 22 let.

Je online tečaj enako kot klasični tečaj?

Ne, online tečaj in klasični tečaj seveda nista enaka. Online učenje ima svoje značilnosti in zakonitosti, tako pedagoške kot tehnične. Oboje DOBINI izkušeni online predavatelji odlično poznajo, kar vam bodo tudi predstavili in razložili na uvodnem online srečanju.

Se bo moje znanje po online tečaju lahko primerjalo z znanjem, ki bi ga pridobil v klasičnem tečaju?

Na online tečaju se boste učili po istem programu, kot bi se tudi sicer v klasičnem programu, in urili vse 4 kompetence: govor, branje, pisanje in poslušanje. Poleg tega boste opravljali tudi samostojne naloge, kar pomeni, da bo vaše znanje primerljivo znanju klasičnega tečaja.

Ali bo na potrdilu o zaključenem tečaju kje navedeno, da sem ga obiskoval online?

Ne, na potrdilu ne bo navedeno, da ste obiskovali online tečaj, saj poteka online tečaj po istem programu kot klasični tečaj.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli