Začetna, nadaljevalna in višja stopnja

Jezikovni center

Začetna, nadaljevalna in višja stopnja

 

Zakaj je znanje nemščine pomembno?

•    Nemščino govori več kot 100 milijonov ljudi in je najpogosteje govorjen jezik v EU.
•    Nemško govoreče dežele ponujajo odlične možnosti za študij, delo in kariero.
•    Gospodarstvo je v teh deželah visoko razvito in je pomemben partner na svetovnem tržišču.
•    Številna nemška in avstrijska podjetja imajo v Sloveniji svoje podružnice, kjer je znanje nemščine prednost.
•    Nemščina in angleščina sta sorodna jezika, zato učenje ni tako zelo težko.
•    68 % japonskih študentov se uči nemško – ali vedo nekaj, česar mi še ne vemo?

»90 odstotkov naših udeležencev bi DOBIN jezikovni tečaj priporočalo tudi svojim prijateljem.«

Pri vpisu v tečaj vam zagotavljamo:

  • Brezplačen svetovalni razgovor s predavateljem in testiranje predznanja na sedežu DOBE ali online.
  • Pedagoško brezhibno zasnovane jezikovne tečaje in uporabo najsodobnejših ter inovativnih učnih metod.
  • Učenje tujega jezika v sodobno opremljenih in prostornih predavalnicah (i-table, wifi, računalnik, projektor, e-učbeniki) na odlični lokaciji.
  • Strokovno usposobljene, izkušene, angažirane, sproščene in zabavne predavatelje, ki vas bodo pripeljali do želenega znanja in ki bodo spremljali vaš napredek.
  • Spletno učilnico, ki jo za vas ureja vaš predavatelj (predelana snov, povzetki učnih ur, dodatna učna gradiva za samostojno učenje, domače naloge, klepet z udeleženci, online govorilna ura s predavateljem).
  • Dodatne in brezplačne možnosti učenja tujih jezikov (razni online dogodki, potopisna predavanja v tujem jeziku).

ZAČETNA STOPNJA A1

Tečaj za vse, ki nimate predznanja oziroma ste se jezika učili pred mnogimi leti, a ga v teh letih niste uporabljali. Vaš cilj je, da izgubite tremo in dobite pogum za pogovor v nemškem jeziku.

Po tečaju se boste znali sporazumevati v vsakdanjih situacijah, kot so pozdravljanje, predstavljanje, navajanje različnih aktivnosti, postavljanje vprašanj, pisanje krajših in enostavnejših pisem, vodenje enostavnejših telefonskih pogovorov, naročanje hrane in pijače, nakupovanje, poimenovanje poklicev, opis delovnega dneva. V drugem delu tečaja boste to osnovno sporazumevanje nadgradili za pogovore s tujci, npr. na potovanjih, znali boste rezervirati sobo, opisali boste, kje živite, in ljudi, ki jih poznate. Napisali boste kratka, preprosta sporočila, pripovedovali o preteklih dogodkih, izražali svoje mnenje in se pogovarjali o različnih kulturah.

Ključne informacije o tečaju 

Število ur tečaja

60

Način izvedbe

2-krat tedensko po 2 izobraževalni uri

Lokacija

DOBA, Prešernova ulica 1, Maribor 

Srečanja 

Torek in četrtek od 16.30 do 18.00. Začetek tečaja jesen 2022. Za točen datum pričetka nas kontaktirajte.

Potrdilo

Po zaključenem tečaju boste pridobili potrdilo.

Vaša investicija in ugodnosti

369,00 EUR, možno 4 x 92,25 EUR, ob udeležbi 6 udeležencev (6,15 EUR/h).

Ob zakupu 2 tečajev hkrati (60 + 60) znaša cena 638,00 EUR (5,30 EUR/h).

Prijava

Izpolnite e-prijavo

Vaš predavatelj Polona Murko

'Z bratom sva se vpisala v začetni program nemščine na stopnji A1. Naša predavateljica je vnesla v razred prijetno delovno vzdušje in nas na sproščen in zelo prijazen način veliko naučila. Po uspešno zaključenem začetnem tečaju sva se v naslednjem semestru z veseljem vpisala v nadaljevalni tečaj. Zelo nama je bil všeč tudi izlet v Avstrijo – božični Graz in obisk čokoladnice Zotter – ki je sledil vsakemu zaključenemu programu.' Vita in Erik Hauptman

PREHODNA ZAČETNA STOPNJA A1/A2

V prehodno začetno stopnjo A1/A2 vabimo vse, ki imate začetno znanje nemščine oziroma že imate opravljeno začetno A1 stopnjo, vendar bi svoje začetno znanje radi nadgradili.

Po opravljenem tečaju boste razumeli pogosto uporabljane stavke in izraze, ki se nanašajo na informacije o osebah, družini, delu, nakupovanju in o vaši neposredni okolici. Zmožni se boste sporazumevati v preprostih in rutinskih situacijah, ki so povezane s preprosto in neposredno izmenjavo informacij o znanih in vsakodnevnih zadevah. S preprostimi izrazi boste znali opisati sebe in druge, vašo izobrazbo in delo, okolico ter vaše potrebe.

Ključne informacije o tečaju 

Število ur tečaja

60

Način izvedbe

2-krat tedensko po 2 izobraževalni uri

Lokacija

DOBA, Prešernova ulica 1, Maribor 

Srečanja

Torek in četrtek od 18.15 do 19.45.

Začetek tečaja jesen 2022. Za točen datum pričetka nas kontaktirajte.

Potrdilo

Po zaključenem tečaju boste pridobili potrdilo.

Vaša investicija in ugodnosti

420,00 EUR, možno 4 x 105,00 EUR ob udeležbi 6 udeležencev (7,00 EUR/h).

Ob zakupu 2 tečajev hkrati (60 + 60) znaša cena 789,00 EUR (6,60 EUR/h).

Prijava

Izpolnite e-prijavo

Vaš predavatelj Polona Murko 

»DOBIN jezikovni center že 31 let zagotavlja visoko kakovostno, inovativno in prilagodljivo učenje tujih jezikov na odlični lokaciji, v sodobno opremljenih predavalnicah in s strokovno usposobljenimi predavatelji tako za izvedbo v živo kot tudi online.«

OSNOVNA STOPNJA A2

V osnovno stopnjo A2 vabimo vse, ki imate dobro začetno znanje nemščine ali pa že imate opravljeno začetno A1 stopnjo ter vmesno A1/A2 stopnjo, vendar bi svoje začetno znanje radi nadgradili/se vam še zatika in vam manjkata besedni zaklad in slovnica.

Po tečaju se boste sporazumevali o temah, ki so povezane z znanimi rečmi doma, v službi, šoli in prostem času in razumeli sogovornike. Brali boste pisna besedila v vsakdanjem jeziku ali povezana z vašim delom, poročali o izkušnjah, dogodkih, opisali svoje želje, ambicije. Znali boste opisati svojo družino in druge ljudi, življenjske razmere, izobrazbo in zaposlitev. V nadaljevanju tečaja boste že izražali svoje mnenje in ga utemeljevali. Sposobni se boste tudi nepripravljeni vključiti v pogovor, znali boste razložiti svoja prepričanja, poglede in načrte. Napisati boste znali besedila, povezana s splošnimi temami ali temami s področja osebnega zanimanja.

Ključne informacije o tečaju 

Število ur tečaja

60

Način izvedbe

2-krat tedensko po 2 izobraževalni uri

Lokacija

ONLINE

Srečanja

Novi terminin bodo objavljeni naknadno.

Potrdilo

Po zaključenem tečaju boste pridobili potrdilo.

Vaša investicija in ugodnosti

420,00 EUR, možno 4 x 105,00 EUR ob udeležbi 6 udeležencev (7,00 EUR/h).

Ob zakupu 2 tečajev hkrati (60 + 60) znaša cena 789,00 EUR (6,60 EUR/h).

Prijava

Izpolnite e-prijavo

Vaš predavatelj Aldina Bajramović

 

PREHODNA STOPNJA A2/B1

V prehodno osnovno stopnjo A2/B1 vabimo vse, ki imate zelo dobro osnovno znanje nemščine ali pa že imate opravljeno začetno A1 stopnjo, vmesno A1/A2 stopnjo in osnovno A2 stopnjo, vendar bi svoje osnovno znanje radi nadgradili oziroma potrebujete znanje na višji stopnji.

Po tečaju se boste sporazumevali o temah, ki so povezane s splošnimi vsakodnevnimi stvarmi in krajšimi družabnimi pogovori. Sposobni se boste vključiti v pogovore, povezane s temami, ki vas osebno zanimajo in se tičejo vsakdanjega življenja. Brali boste kratka vsakdanja besedila, kot so osebna pisma in elektronska sporočila. Znali boste opisati svojo izobrazbo in prejšnjo oziroma sedanjo zaposlitev, predstaviti svoje izkušnje, poglede in načrte. Napisati boste znali preprosta osebna pisma in e-sporočila.

Zagotovite si prosto mesto že danes! Pričetek tečajev je v oktobru 2022 oziroma ob zapolnitvi mest.

Ključne informacije o tečaju 

Število ur tečaja

60

Način izvedbe

2-krat tedensko po 2 izobraževalni uri

Lokacija

ONLINE
Srečanja

Torek in četrtek od 18.15 do 19.45.

Začetek tečaja jesen 2022. Za točen datum pričetka nas kontaktirajte.

Potrdilo

Po zaključenem tečaju boste pridobili potrdilo.

Vaša investicija in ugodnosti

420,00 EUR, možno 4 x 105,00 EUR ob udeležbi 6 udeležencev (7,00 EUR/h).

Ob zakupu 2 tečajev hkrati (60 + 60) znaša cena 789,00 EUR (6,60 EUR/h).

Prijava

Izpolnite e-prijavo

Vaš predavatelj Aldina Bajranović

 

VIŠJA STOPNJA B1

Najbolj napredne vabimo v višjo stopnjo. Po zaključku boste sodelovali v zahtevnih pogovorih, ki zadevajo splošne teme. Razumeli boste zahtevna besedila, večino televizijskih poročil in oddaj o aktualnih zadevah in večino filmov v standardnem jeziku. Vključevali se boste v razprave o splošnih temah, z utemeljitvami zagovarjali svoje stališče, jasno in natančno opisali stvari s področij, ki vas zanimajo. Znali boste razložiti svoj pogled na določen problem ter navajati prednosti in pomanjkljivosti. Pisati boste znali jasna in natančna besedila, v katerih morate podati informacije ali zagovarjati oziroma zavračati določena stališča.

Preverite svoje znanje.

Ključne informacije o tečaju 

Število ur tečaja

60

Način izvedbe

2-krat tedensko po 2 izobraževalni uri

Lokacija

DOBA, Prešernova ulica 1, Maribor 

Srečanja

Novi termini bodo objavljeni naknadno.

Potrdilo

Po zaključenem tečaju boste pridobili potrdilo.

Vaša investicija

420,00 EUR, možno 4 x 105,00 EUR ob udeležbi 6 udeležencev (7,00 EUR/h).

Ob zakupu 2 tečajev hkrati (60 + 60) znaša cena 789,00 EUR (6,60 EUR/h).

Prijava

Izpolnite e-prijavo

Vaš predavatelj Tanja Marhl

 

PREHODNA VIŠJA STOPNJA B1/B2

Prehodna višja stopnja B1/B2 je namenjena najzahtevnejšim udeležencem, ko so že opravili predhodne nižje stopnje oziroma je njihovo predznanje že na višji ravni. Po zaključku tečaja boste sodelovali v najzahtevnejših pogovorih, izražali boste svoje mnenje in stališča ter se brez težav sporazumevali z naravnimi govorci. Razumeli boste zahtevna besedila, večino televizijskih poročil in oddaj o aktualnih zadevah in večino filmov v standardnem jeziku. Jasno in natančno boste znali opisati večino stvari s področij, ki vas zanimajo ter opisati svoj pogled na problem in predstaviti pomanjkljivosti ter prednosti. Napisati boste znali natančna besedila, v katerih je potrebno podati informacije in zagovarjati stališče.

Zdaj je tudi čas, da svoje znanje potrdite s certifikatom. Lahko pa se odločite še za raven C1, kjer predlagamo individualne ure.

Ključne informacije o tečaju 

Število ur tečaja

60

Način izvedbe

2-krat tedensko po 2 izobraževalni uri

Lokacija

DOBA, Prešernova ulica 1, Maribor 

Srečanja

Novi termini bodo objavljeni naknadno.

Potrdilo

Po zaključenem tečaju boste pridobili potrdilo.

Vaša investicija

420,00 EUR, možno 4 x 105,00 EUR ob udeležbi 6 udeležencev (7,00 EUR/h).

Ob zakupu 2 tečajev hkrati (60 + 60) znaša cena 789,00 EUR (6,60 EUR/h).

Prijava

Izpolnite e-prijavo

Vaš predavatelj Tanja Marhl

»DOBINI jezikovni tečaji so kakovostni in pedagoško zasnovani, cenovno ugodni in uporabni ter omogočajo hiter napredek v znanju.«

NADALJEVALNA STOPNJA B2

Nadaljevalna stopnja B2 je namenjena najzahtevnejšim udeležencem, ko so že opravili predhodne stopnje oziroma želijo svoje znanje izpiliti do potankosti. Po zaključku tečaja se boste sporazumevali spontano in tekoče ter brez posebnega napora. Jasno se boste znali izražati v najrazličnejših dolgih pogovorih, diskusijah itd. Razumeli boste kompleksna besedila in abstraktne teme. Napisati boste znali daljša in pravilno strukturirana besedila, ki se nanašajo na širok nabor tem iz vsakodnevnega življenja in poklica. Aktivno boste uporabljali vsa pomembnejša slovnična pravila nemškega jezika tako v ustni kot v pisni obliki.

Ključne informacije o tečaju 

Število ur tečaja

60

Način izvedbe

2-krat tedensko po 2 izobraževalni uri

Lokacija

DOBA, Prešernova ulica 1, Maribor 

Srečanja

Novi termini bodo objavljeni naknadno.

Potrdilo

Po zaključenem tečaju boste pridobili potrdilo.

Vaša investicija

420,00 EUR, možno 4 x 105,00 EUR ob udeležbi 6 udeležencev (7,00 EUR/h).

Ob zakupu 2 tečajev hkrati (60 + 60) znaša cena 789,00 EUR (6,60 EUR/h).

Prijava

Izpolnite e-prijavo

Vaš predavatelj

Bojan Varga

Samira Šljivar,

udeleženka
Nemščino se učim, ker si želim v bližnji prihodnosti poiskati službo v sosednji Avstriji.

Samira Šljivar,

udeleženka
Nemščino se učim, ker si želim v bližnji prihodnosti poiskati službo v sosednji Avstriji.
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli