24 let Višje strokovne šole na DOBI

Višja strokovna šola z največ študenti v SV regiji

Prva zasebna višja strokovna šola v Sloveniji

Z jasno usmeritvijo, ki temelji na nenehnem razvoju in inoviranju, novih tehnologijah in kakovosti, smo danes višja strokovna šola z največ diplomanti v Sloveniji, v 24 letih jih je že več kot 4.377.

Prvi študijski program, ki smo ga razvili na Višji strokovni šoli na Dobi, je program Poslovni sekretar, za izvajanje katerega smo v letu 1999 pridobili tudi koncesijo.

Zavedanje, da hitro spreminjajoče se okolje potrebuje ustrezno izobražen kader, nas je vodilo k razvoju še dveh višješolskih študijskih programov; to sta programa Organizator socialne mreže in Velnes (Doba).

Vsi programi so zasnovani v skladu s sodobnimi smernicami in Izhodišči za pripravo višješolskih študijskih programov, kar pomeni, da se strokovno-teoretična in praktična znanja prepletajo. Velik del študija se izvaja na delovnem mestu pri delodajalcu, kar študentom omogoča, da rešujejo realne probleme in tako pridobijo znanja, ki so uporabna in dajejo v delovnem okolju takojšnji učinek, hkrati pa brezposelnim študentom povečujejo možnosti za zaposlitev.

Orali smo ledino na področju online izobraževanja v Sloveniji, bili smo prvi, ki smo uvedli online študij, ki je v celoti spletno podprt in odgovarja na ključne zahteve sodobnega časa: dostopnost, vključenost in prilagodljivost.

Razvili smo model celostne podpore, ki se začne s svetovanjem za študij in nadaljuje ves čas trajanja študija do diplomiranja. Od prvih vprašanj, kam in kako, skozi ves študij do diplome za študente skrbi tim pedagoških, strokovnih, administrativnih in tehničnih strokovnjakov.

 

Pogled v prihodnost

Kakovost šole se meri po kakovosti znanja njenih diplomantov in posledično njihovi zaposljivosti. In kakovost na Višji strokovni šoli na Dobi ni naključje, je sad neprestanega evalviranja in izboljševanja izvedbe višješolskih študijskih programov. Prav zaradi nenehnega razvoja in stremljenja h kakovosti si je Višja strokovna šola na Dobi v 24 letih delovanja izgradila trdne temelje, ki so osnova in hkrati zaveza za kakovostno delo tudi v prihodnje.

 

Študenti in diplomanti

Na Višji strokovni šoli v študijskem letu 2022/2023 uspešno študira 325 študentov v sedmih javno veljavnih višješolskih študijskih programih in kar štirih različnih načinih študija. Izvajamo redni študij, tradicionalni, kombinirani in online študij.

Učni sklad Dobe vsako leto razpiše štipendijo za dva študenta. Doslej je štipendijo prejelo že več kot 30 študentov.

Naši študenti preko Erasmusa opravljajo praktično izobraževanje tudi izven Slovenije in si tako pridobivajo dragocene delovne izkušnje v tujini.

V 24 letih je na Višji strokovni šoli na Dobi diplomiralo več kot 4.377 študentov, kar nas po številu diplomantov uvršča na vrh med slovenskimi višjimi strokovnimi šolami.

Diplomante spremljamo tudi po zaključku študija, zato smo izjemno ponosni na številna priznanja, ki so jih prejeli. Tako so med diplomantkami programa Poslovni sekretar, kar tri naše diplomantke Polona Lah, Natalia Zorko in Tanja Vogrinec, prejele prestižni naslov Tajnica/poslovna asistentka leta, ki ga podeljuje Planet GV v osdelovanju z Zvezo klubov tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije in revijo Poslovna asistenca.

Nataša Rebernik, diplomantka programa Komunala, je pripravila izredno odmevno diplomsko nalogo z naslovom »Dostopnost centralnega dela mesta Maribor za invalide na vozičku – turistična karta za invalide«. Rezultat diplomske naloge je turistična karta Maribora za invalide, ki je izšla v klasični in elektronski obliki.

 

Predavatelji in online mentorji

Predavatelji so tisti ključni partnerji višje strokovne šole, ki skupaj z nami že 24 let izobražujejo  študente in so hkrati odprti za novosti, v izobraževani proces vključujejo ne samo novosti stroke, temveč tudi sodobne pedagoške pristope in skupaj s šolo orjejo ledino na področju online izobraževanja. V 24 letih jih je z nami sodelovalo več kot 200.

Visoko zadovoljstvo študentov s predavatelji ter uspešnost študentov sta pokazatelja, da smo izbrali prave.

Študenti ob zaključku študijskega leta izbirajo naj predavatelja in naj mentorja, torej tistega, ki jih je s svojim delom najbolj prepričal. Prvič so naj predavatelja in naj mentorja izbirali v študijskem letu 2008/2009.

Naj predavatelji

Naj online mentorji

 • dr. Suzana Strmšek Turk – 2008/2009
 • dr. Tomaž Kralj – 2009/2010
 • Simona Mauko – 2010/2011
 • Ivica Flis Smaka – 2011/2012
 • Ivica Flis Smaka – 2012/2013
 • Ivica Flis Smaka – 2013/2014
 • dr. Tanja Sedej – 2014/2015
 • Dejan Valh – 2015/2016
 • mag. Slavko Bunderla – 2016/2017
 • dr. Suzana Golobb Strmšek – 2017/2018
 • mag. Klemen Žibret – 2018/2019
 • Anton Kavčič – 2019/2020
 • mag. Aleksandra Čeh – 2020/2021
 • mag. Klemen Žibret – 2021/2022
 • mag. Bojan Krajnc – 2022/2023
 • mag. Klemen Žibret – 2009/2010
 • mag. Bojan Krajnc – 2010/2011
 • mag. Klemen Žibret – 2011/2012
 • Ivica Flis Smaka – 2012/2013
 • Ivica Flis Smaka – 2013/2014
 • mag. Klemen Žibret – 2014/2015
 • mag. Klemen Žibret – 2015/2016
 • Stanija Ivajnšič – 2016/2017
 • mag. Sonja Zelnik – 2017/2018
 • mag. Bojan Krajnc – 2018/2019
 • mag. Sonja Zelnik – 2019/2020

Olga Belec,

direktorica Hotela Diana
DOBA je naš odličen poslovni partner, s katerim dobro sodelujemo in mu zaupamo, saj k nam prihajajo študentje s primernimi znanji in razgledanostjo, da lahko lepo in učinkovito z njimi delamo v praksi. Iskrene čestitke za vaših prvih 20 let.

Olga Belec,

direktorica Hotela Diana
DOBA je naš odličen poslovni partner, s katerim dobro sodelujemo in mu zaupamo, saj k nam prihajajo študentje s primernimi znanji in razgledanostjo, da lahko lepo in učinkovito z njimi delamo v praksi. Iskrene čestitke za vaših prvih 20 let.

Naša sodelovanja

S PODJETJI

Prizadevamo si krepiti lokalno in regionalno sodelovanje z delodajalci za posredovanje praktičnih znanj za takojšnjo aplikacijo v delovnem okolju.

V sklopu praktičnega izobraževanja študentov je v 24 letih z nami sodelovalo že več kot 980 delodajalcev ter več kot 1.200 mentorjev.

Zavedanje pomembnosti kakovostnega praktičnega izobraževanja za izgradnjo diplomanta je bilo naše vodilo pri razvoju Seminarja za mentorje praktičnega izobraževanja v delovnem procesu.

Letna spremljava izvedbe praktičnega izobraževanja pokaže visoko stopnjo zadovoljstva z organizacijo praktičnega izobraževanja, posredovanjem informacij in znanjem naših študentov.

Z OKOLJEM

Smo aktivni člani Skupnosti višjih strokovnih šol in Združenja javnih višjih strokovnih šol Slovenije ter dveh združenj, EDEN - the European Distance and E-Learning Network in Businet – Network for the Development of Business Education Programmes.

Leta 2007 smo bili tudi pobudniki ustanovitve Konzorcija višjih strokovnih šol v Mariboru.

Že vrsto let izvajamo računalniške delavnice za varovance Varstveno delovnega centra Polž. Za njih smo v okviru Kluba prostovoljcev Dobe pripravili tudi program Poznamo svoje pravice in vloge.

S predavanji in delavnicami smo sodelovali v Evropskem tednu poklicnih kompetenc.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Deli