Vpis 2019

Izbirate lahko med 7 višješolskimi programi

Vpis 2019

Izbrali ste najboljše za vašo prihodnost, izbrali ste 2 letni višješolski študijski program na šoli, kjer je v 21 letih diplomiralo že preko 4.100 diplomantov.

Kot študenti Višje strokovne šole na Dobi imate odlično priložnost, da v kratkem času - samo 2 letih - zvišate svojo izobrazbo in pridobite tista praktično uporabna znanja, ki jih danes delodajalci najbolj potrebujejo. 

V nekaterih programih boste študirali v celoti online, po Dobinem modelu online študija, v dveh programih boste imeli kombiniran študij (delno online in delno s predavanji in vajami v Mariboru), program Kozmetika izvajamo v celoti v klasični izvedbi s predavanji in vajami na sedežu šole. V programu Poslovni sekretar pa lahko študirate tudi redno - brezplačno!

Še niste odločeni za študij? Pridružite se nam na informativnih dneh.

Programska ponudba 2019/2020

Vaša investicija v znanje

Naložba v študij je še vedno donosna. Tudi, če ne gledamo le z vidika na katerega nimate vpliva samo vi (višja plača, napredovanje ...), je dokazano, da so ljudje, ki se odločijo za študij in diplomirajo, bolj zadovoljni na delovnem mestu, pridobijo na samozavesti, so uspešnejši pri svojem delu. 

Študijski programi Vpisnina in šolnina za en letnik Plačilo v obrokih za en letnik
Poslovni sekretar, Ekonomist, Varstvo okolja in komunala  1.844,00 1 x 288,00
10 x 165,60
Velnes, Informatika, Organizator socialne mreže 2.048,00

1 x 288,00
10 x 186,00

Kozmetika 2.768,00

1 x 288,00
10 x 258,00

Navedeni znesek je prispevek za študij enega letnika. V drugem letniku plačate še prispevek za diplomski izpit v višini 249 EUR.  

Kako si zagotovite svoje vpisno mesto?

  • Na prosta mesta se lahko prijavite do 18. marca  z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe
  • Izpolnjen prijavni obrazec natisnite in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo