Vpis 2021

Izbirate lahko med 8 višješolskimi programi

Vpis 2021

Izbrali ste najboljše za vašo prihodnost, izbrali ste 2 letni višješolski študijski program na šoli, kjer je v 22 letih diplomiralo že preko 4.150 diplomantov.

Kot študenti Višje strokovne šole na Dobi imate odlično priložnost, da v kratkem času - samo 2 letih - zvišate svojo izobrazbo in pridobite tista praktično uporabna znanja, ki jih danes delodajalci najbolj potrebujejo. 

V nekaterih programih boste študirali v celoti online, po Dobinem modelu online študija, v dveh programih boste imeli kombiniran študij (delno online in delno s predavanji in vajami v Mariboru), program Kozmetika izvajamo v celoti v klasični izvedbi s predavanji in vajami na sedežu šole. 

Kako uredite prijavo na 1. prijavnem roku in si zagotovite prosto mesto

Zaradi epidemije koronavirusa in izrednih razmer se prvi prijavni rok za vpis v 1. letnik rednega in izrednega študija v višješolskem strokovnem izobraževanju v študijskem letu 2020/2021 podaljša do 9. aprila 2020.

V kolikor nimate doma tiskalnika ali ne morete poslati tiskane prijave s priporočeno pošto, lahko izpolnjen obrazec samo pripnete e-pošti, ki jo pošljete Višješolski prijavni službi na naslov vispris@guest.arnes.si.

  • Izpolnite PRIJAVNICO na spletni strani Višješolske prijavne službe do 9. aprila 2020
  • V kolikor ste končali srednjo šolo pred letom 2002, priložite dokazila – overjeno kopijo spričevala o opravljeni maturi ali zaključnem izpitu - če zdaj te možnosti nimate, boste priloge poslali naknadno
  • Vse skupaj pošljite na Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje

Programska ponudba 2020/2021

Vaša investicija v znanje

Naložba v študij je še vedno donosna. Tudi, če ne gledamo le z vidika na katerega nimate vpliva samo vi (višja plača, napredovanje ...), je dokazano, da so ljudje, ki se odločijo za študij in diplomirajo, bolj zadovoljni na delovnem mestu, pridobijo na samozavesti, so uspešnejši pri svojem delu. 

Študijski programi Vpisnina in šolnina za en letnik Plačilo v obrokih za en letnik
Poslovni sekretar, Ekonomist, Varstvo okolja in komunala  1.844,00 1 x 288,00
10 x 165,60
Komerciala, Velnes, Informatika, Organizator socialne mreže 2.048,00

1 x 288,00
10 x 186,00

Kozmetika 2.768,00

1 x 288,00
10 x 258,00

Navedeni znesek je prispevek za študij enega letnika. V drugem letniku plačate še prispevek za diplomski izpit v višini 249 EUR.  

 

Še niste odločeni za študij? Pridružite se nam na informativnih dneh.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo