Projekt je bil financiran s podporo Evropske komisije. Odgovornost za vsebino te objave (sporočila) nosi zgolj avtor; Komisija ne odgovarja za nadaljnjo uporabo navedenih podatkov.
 

Ekologija povezuje kulture 

Praktične ideje – domiselna praksa

Od 29. 06 do 02. 07. 2010, Eupen/Belgija

Začeli smo s skupno večerjo iz fair trade bio izdelkov. Prvo zbirališče delavnice je bil projekt vključevanja v sodelovanju z društvom Oikos „Work in Job“. Ta se sofinancira s sredstvi ESF. V smotrno opremljenih dvoranah uvajajo na tem mestu mlade ljudi v različne ročne poklice.
Nato smo si na drugem delu mesta Eupen ogledali naslednji oddelek istega projekta, bio-vrt, kmetijstvo in vrtnarstvo. Udeleženci Grundtvig-projekta so lahko izmenjali izkušnje z mladostniki in njihovimi inštruktorji. Pri kosilu v REGIOmarché, drugem socioekonomičnem projektu vključevanja „Raupe VOG“, tokrat v sodelovanju z različnimi regijskimi centri za socialno pomoč, so lahko udeleženci izvedeli, kako podpiramo trženje bio izdelkov, fair trade in regionalnih izdelkov. Popoldne se je začelo v predavalnici Raupe VoG z neposrednim prenosom „Svet dela“ Raupe, projektom APAOKA v Braziliji. Tam se v pragozdu izvaja dveletni projekt agrogozda s finančno pomočjo nemško govoreče skupnosti Raupe VoG. Dan se je končal s pohodom. Naslednji dan smo obiskali projektno kmetijo Peters na jugu nemško govoreče skupnosti v Belgiji. Ta projekt, ustanovljen s strani Raupe VoG, ponuja invalidom delo na vrtu in pri izdelovanju sendvičev. Od tam so lahko udeleženci obiskali različne projekte Raupe VoG, pri katerih gre za pridobivanje in trženje regenerativne energije. Naš zadnji obisk je bil namenjen projektu „Delavnice za ostarele“, pri katerem aktivni starejši ponujajo na razpolago svoj prosti čas in ročne spretnosti v korist še starejših in ročno nespretnih someščanov, in to samo za pomoč…