Projekt je bil financiran s podporo Evropske komisije. Odgovornost za vsebino te objave (sporočila) nosi zgolj avtor; Komisija ne odgovarja za nadaljnjo uporabo navedenih podatkov.
 

Povzetek in cilji našega partnerstva

Izobraževanje odraslih in medkulturna raznolikost:

Evropa je raznolikost. Srečanje in sodelovanje ljudi iz različnih evropskih držav služi zbliževanju Evrope. Tesna sodelovanja izobraževalnih institucij, izmenjava izkušenj v medkulturnem in čezmejnem delu ter poskus iskanja novih poti so pomembni prispevki k temi evropskega procesa združitve in integracije. Medkulturna raznolikost ne bogati samo Evropo na splošno, temveč predvsem ljudi v Evropi.

Kdo smo mi?

Naše partnerstvo je sestavljeno iz 6 evropskih institucij iz Belgije, Nemčije, Francije, Avstrije in Slovenije. Vse institucije imajo veliko izkušenj z medkulturnim in čezmejnim izobraževalnim delom in so tako v veliki meri medkulturno kompetentne.

Kaj želimo?

Cilj projekta je ukvarjanje z medkulturno raznolikostjo v izobraževanju odraslih, ki se vleče kot rdeča nit skozi celoten projekt. Vsaka institucija bo izvedla s tem povezano tematsko področje in ga ponudila v obliki delavnic za sodelavce/-ke v izobraževanju

Končni rezultat partnerstva se bodo strnili v položajni dokument, skupaj s kratkimi opisi naših delavnic in nasveti za izobraževalce/-ke odraslih.

Kdo lahko sodeluje?

Sodelavci/-ke v izobraževanju iz naslednjih področij:

  • izobraževanje odraslih
  • medkulturno delo
  • delo z mladino
  • organizacije za starejše
  • pedagogika

Delovni jezik v vseh delavnicah je nemščina.