Projekt je bil financiran s podporo Evropske komisije. Odgovornost za vsebino te objave (sporočila) nosi zgolj avtor; Komisija ne odgovarja za nadaljnjo uporabo navedenih podatkov.
 

Medkulturna kompetenca pri delu z mladimi

Od 15. do 18. 02. 2011, Schwerin/Nemčija

Cilj delavnice je bil soočiti se z izzivi, ki nastajajo pri izobraževalnem delu v multikulturni družbi. Poleg različnega predznanja, zgodovine, prepričanja in reševanja problematike obstaja vedno možnost, da se pojavijo nesoglasja in stereotipi izobraževanih. Da bi se uspešno lotili teh izzivov, je potrebna medkulturna kompetenza pogajanja. Poleg posredovanja teoretičnih osnov je bila ponujena paleta interaktivnih aktivnosti. Simulacije, igre vlog in diskusije so pripomogle k izmenjavi in analizi izkušenje, prav tako k nabiranju novih izkušenj za delovni vsakdan v procesu izobraževanja.
Na dan prihoda se je ob večerji pričelo neformalno spoznavanje. Zaradi snežnega meteža smo morali prestaviti planirano pozdravno srečanje s predstavitvijo udeležencev, in sicer na naslednji dan. Od udeležencev smo naslednji dan izvedeli, kakšna so njihova pričakovanja glede delavnice. Zatem so predavateljica udeležencem pojasnile pojme, kot medkulturna kompetenca, enkulturacija in akulturacija. Sledila je razprava. S ciljno vajo je bilo mogoče udeležencem vse izraze približati. Naslednji korak je bila razprava na temo predosdki/stereotipi, ki je bila podprta z vajo. Primer: kakšna je vloga stereotipov v medkulturnem kontekstu. Igra vlog v neki fiktivni kulturi je ponazorila, s kakšnimi kulturnimi očali (ki služijo kot filter) in etnocentričnim odnosom se lahko stvari interpretirajo. Na koncu so bili pojasnjeni še etnocentrizmi (strožje, bolj negativno, skrivnejše, bolj reflektirano), o njih je tekla razprava.
Temo smo zaključili z nadaljnjimi vajami za ublažitev lastnega vedenja.
Nato smo se podali na ogled mesta Schwerin, s poudarkom na čas okrog leta 1989.
Naslednji dan smo najprej posvetili refleksiji tem prejšnjega dne, nato smo se lotili teorije in praktičnih vaj okrog kulturno obarvanega ravnanja s prostorom in časom. V kulturno raznolikih skupinah smo interpretirali tekste, ki so vsebovali medkulturno nesporazumevanje. Cilj te vaje je bil odložiti lastna kulturna očala.
Popoldne smo obiskali projekt "Insel der Chancen". Mladostniki so predstavljali vključevanje mladih na trg delovne sile.
Delavnični dan je bil zaključen z oceno v skupinah: negativno pri teti Marjani, tisto posebno pri bisernih ribicah. Poleg tega smo udeležence anketirali z vprašalniki, ki smo jih sestavili v sklopu projekta.