Projekt je bil financiran s podporo Evropske komisije. Odgovornost za vsebino te objave (sporočila) nosi zgolj avtor; Komisija ne odgovarja za nadaljnjo uporabo navedenih podatkov.
 

Jezikovna raznolikost ob meji? –

Izmenjava izkušenj

Od 11. do 14. 05. 2010, Maribor/Slovenija

Delavnica se je začela s kratko predstavitvijo projekta EBID in diskusijo o temi. Izhodišče okrogle mize so bile naslednje teme: trendi pri učenju tujih jezikov v zgodnjem obdobju (vrtci, osnovne šole), na nivoju srednje šole in gimnazije, na univerzitetni ravni in na privatnih šolah; politika jezikov v slovenskem šolskem sistemu; sodelovanje Slovenije s parterji iz nemško govorečega prostora; primeri dobrih praktik iz tujine (Avstrija, Nemčija, Belgija). Na okrogli mizi je sodelovalo 10 sogovornikov. Diskusija je bila tudi posneta v živo in je še vedno dosegljiva pod www.doba.si/ebid.

Popoldne je sledila predstavitev udeležencev/-k delavnice in referentov/-k ter nato še diskusija o tematiki okrogle mize. Udeleženci/-ke in referenti/-ke so si izmenjali izkušnje. Udeleženci/-ke delavnice so se razdelili v dve skupini: izobraževanje odraslih & učenje tujih jezikov oz. formalno učenje tujih jezikov. V obeh skupinah so udeleženci/-ke diskutirali o motivaciji za učenje tujih jezikov, primerih dobre prakse, idejah in predlogih za izboljšanje položaja. Obe skupini sta zaključili svoje delo s predstavitvijo rezultatov. Tema je dobila dober odmev v slovenskih medijih (objava v dnevniku Večer, prispevek na lokalni televizijski postaji RTS). Rezultati okrogle mize bodo objavljeni tudi v strokovni reviji slovenskih učiteljev in učiteljic nemškega jezika "Schaurein".

 

Kontaktna oseba:
Nives Petek
nives.petek@doba.si
http://www.doba.si/ebid/workshops.html