Projekt je bil financiran s podporo Evropske komisije. Odgovornost za vsebino te objave (sporočila) nosi zgolj avtor; Komisija ne odgovarja za nadaljnjo uporabo navedenih podatkov.
 

Staranje v Evropi

Strukture, koncepti, projekti

Od 05. do 08. 04. 2011, Wissembourg/Francija

Že na dan prihoda je bil organiziran ogled mesta. V času večerje so imeli udeleženci iz vseh petih držav možnost medsebojnega spoznavanja in sklepanja prijateljstva.
Kolokvij je nasednji dan otvoril župan mesta. Uradna jezika sta bila nemščina in francoščina, poskrbljeno je bilo za tolmačenje vseh referatov. Z uvodnim referatom z naslovom "Evropski odgovori na demografske spremembe", je evropski poslanec Thomas Mann odprl pogled na pokojninsko politiko EU. Na koncu je tekla diskusijo, v katero so se vključili s pomočjo interneta tudi ljudje iz okoliških krajev: več upokojencev je predstavilo izobraževalne mreže, v katere so aktivno vključeni, med njimi tudi večjezični projekt DaNet.
Popoldne so vzporedno tekle tri delavnice na temo "Trening pomnenja za upokojence". Vsi materiali so bili dvojezični (nemško, francosko). Prvi dan smo nato zaključili z dvema aktivnostima na temo zdravstveno zavarovanje in bolnišnice.
Naslednji dan nam je nemško-francoska mreža starostnikov EuropaAge predstavila projekt, ki ga je realizirala skupaj z državnim baletom iz Saarbrückna, ki govori o vojnih spominih upokojencev ob meji. Nato so se oblikovale 4 delovne skupine. Preživeli starostniki so mladim govorili o pogosto travmatskih vojnih doživetjih in njihovih posledicah za kasnejše življenje v združeni Evropi. Po kosilu so učenci predtsavili povzetke predavanj. Z nastopom zbora starostnikov, skupnim petjem nemških in francoskih pesmi ter vinsko probo smo program zaključili. Zvečer smo evalvirali predstavitve s pomočjo vprašalnikov, rezultati so bili zelo pozitivni. Naslednji daj je sledilo slovo in pot domov.