Projekt je bil financiran s podporo Evropske komisije. Odgovornost za vsebino te objave (sporočila) nosi zgolj avtor; Komisija ne odgovarja za nadaljnjo uporabo navedenih podatkov.
 

Živeti z ranolikostjo – tukaj in zdaj!

Diversity/Gender Mainstreaming

Od 12. do 15. 10. 2011, Leibnitz/Avstrija

Večerjo na dan prihoda so udeleženci izkoristili, da so se spoznali v prijetnem vzdušju neformalnega druženja in da so se seznanili z institucijami, od koder prihajajo. Naslednji dan se je delavnica pričela s predstavitvijo projekta vsem navzočim. Nato so gostitelji popeljali udeležence na ogled Retzhofa, s poudarkom na raznolikosti v sami hiši (dostopnost prostorov invalidom, različne starostne skupine, interkulturnost). Za ogledom je sledila predstavitev udeležencev in nato uvod v pojme in koncepte (Diversity Management, raznolikost, socialno-kulturna raznolikost, diskriminacija, medkulturne kompetence, listina temeljnih pravic). Da bi si lahko ustvarili sliko, smo obiskali v Lipnici združenje Freiraum (posvetovalnica za ženske), kjer sta nam dve migrantki predočili lastne izkušnje z integracijo in svoj socialni položaj. Dan se je zaključil z vožnjo po južno štajerski vinski cesti vzdolž slovenske meje in tipično štajersko večerjo na enem od kmečkih turizmov. Drugi dan v dopoldanskem času se je pričel s pojasnjevanjem besede Gender, nato delo v skupinah in predstavitev rezultatov osvajanja pomena. V popoldanskem času smo se z vlakom odpravili v Gradec in si ogledali kulturno prestolnico. Aktivnosti delavnice so bile zaključene z evalvacijo in ustno refleksijo, ki je bila skrajno pozitivna.