Projekt je bil financiran s podporo Evropske komisije. Odgovornost za vsebino te objave (sporočila) nosi zgolj avtor; Komisija ne odgovarja za nadaljnjo uporabo navedenih podatkov.
 

Migracija in integracija 

Od 9. do 12. 11. 2011, Sarrebruck/Nemčija

Dan prihoda so udeleženci ob večerji izkoristili za medsebojno spoznavanje. Naslednji dan se je dalvnica pričela s kratko predstavitvijo projekta EBID in plenarnim referatom pod okriljem zveznega urada za migracijo in begunce, in sicer so predstavili različne možnosti učenja jezika za migrante, različne druge tečaje in tendence prizadevanj integriranja. V nadaljevanju je bilo udeležencem delavnice predstavljeno, kakšna je v Nemčiji praksa dodeljevanja državljanstva in se tem povezanimi pravnimi implikacijami, postopkom pridobitve državljanstva in statistnični podatki. Ob koncu obeh predavanj so imeli udeleženci možnost postavljanja vprašanj in primerjave postopka pridobitve državljanstva v lastni državi. V popoldanskih urah so se odvijale delavnice na temo Integracijo na trg delovne sile ter z vsebinami in vključevanjem v različne tečaje. Kot primer dobre prakse je bil predstavljen projekt za spodbujanje zgodnjega učenja z naslovom "Nemščina že s tremi leti". V obeh delavnicah je bila razprava zelo burna. Naslednji dan je predstavila vodja oddelka za priseljence mesta Saarbrücken, kakšna je vloga oddelka pri integraciji ljudi v novo okolje. Na koncu so udeleženci iz Belgije predstavili projekt na temo probmlematika azilantov. Tudi na vse teme drugega dne se je pojavilo veliko vprapanj in burna razprava. Popoldne so se udeleženci podali na izjemno zanimiv ogled mesta na temo "Migracija v Saarbrücknu". Na koncu s udeleženci izpolnili vprašalnike in podali ustno refleksijo.