Dogodki na DOBI

Simpozij 2022: Priložnosti in aktualni izzivi e-izobraževanja v visokem šolstvu

E-izobraževanje vse od pojava interneta in z razvojem IKT tehnologij udejanja in ponuja raznovrstne izvedbene različice, od delno tehnološko podprtega izobraževanja, kombiniranega izobraževanja, hibridnega izobraževanja pa do celostnega (online) e-izobraževanja. V zadnjih letih je na tem področje opazen znatni razmah, v praksi se implementirajo raznolike prakse, pedagoški modeli, uporabljamo različne IKT tehnologije in orodja.

Simpozij je strokovni prispevek k aktualni razpravi o spremembah in razvoju različnih pojavnih oblik e-izobraževanja v visokem šolstvu v Sloveniji. Pričeli ga bomo z uvodno predstavitvijo aktualnih trendov v e-izobraževanju in njihovim potencialnim ter dejanskim vplivom na spreminjanje učenja in poučevanja. Z različnimi strokovnjaki bomo razpravljali o praksah e-izobraževanja, o lekcijah, ki smo jih že usvojili in pomembno prispevajo k dvigu kakovosti visokošolskega izobraževanja. Izpostavili bomo izzive, s katerimi se soočamo z vidika nacionalnih usmeritev in spremljanja kakovosti, menedžmenta e-izobraževanja na posameznih institucijah, krepitve kompetenc učiteljev in drugih deležnikov v študijskem procesu ter spremenjenih potreb in pričakovanj študentov, ki pomembno vplivajo na razmisleke o odprtosti, dostopnosti in fleksibilnosti visokošolskega izobraževanja.

PROGRAM SMIPOZIJA

13.00 – 13.30 Plenarno predavanje: Future skills and the future of education

  • dr. Ulf-Daniel Ehlers, Baden-Württemberg Cooperative State University Karlsruhe, European Distance and E-Learning Network (EDEN)

13.30 – 15.30 Razprava: Priložnosti in aktualni izzivi e-izobraževanja v visokem šolstvu

  • dr. Igor Pesek, Služba za digitalizacijo izobraževanja, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
  • Klemen Šubic, Sektor za kakovost in mednarodno sodelovanje, NAKVIS
  • dr. Viktorija Florjančič, Katedra za poslovno informatiko, Fakulteta za management UP
  • dr. Damijan Štefanc, Oddelek za pedagogiko in andragogiko, Filozofska fakulteta UL
  • Jasna Dominko Baloh, DOBA Fakulteta

Simpozij bo povezovala in moderirala dr. Mateja Brejc, DOBA Fakulteta. Plenarno predavanje bo v angleškem jeziku, razprava pa v slovenskem jeziku. 

Prijava na dogodek 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Deli