Vizija, poslanstvo in vrednote

O Dobi

Vizija, poslanstvo in vrednote

Naša vizija

Vodilno izobraževalno središče v Sloveniji za pridobivanje strokovnih znanj in vseživljenjsko učenje.

Naše poslanstvo

Razvijamo potrebe po izobraževanju, širimo nova znanja in z inovativnimi pristopi razvijamo samozavestne, podjetne ter digitalno pismene strokovnjake, ki so konkurenčni na trgu dela.

Naše vrednote

Agilnost in obvladovanje sprememb
Sposobni smo hitrega prilagajanja in obvladovanja sprememb, ki jih prinašajo okolje in tehnologije. Hitra odzivnost na spremembe na trgu in potrebe naših strank omogočata stalno aktualizacijo študijskih  programov. Smo dobro organizirani, učinkoviti in uspešni.

Edinstvenost
Z edinstvenimi programi ter pedagoškim pristopom in celovito podporo v vseh fazah izobraževalnega procesa zagotavljamo razvoj agilnega in digitalno kompetentnega strokovnjaka menedžerja za prožnost podjetij.

Etičnost
Zavezani smo visokim etičnim načelom, ki so sestavni del študijskih programov in načina našega delovanja. Z izobraževanjem in lastnim delovanjem spodbujamo spoštovanje, sprejemanje drugačnosti, medsebojno strpnost ter spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Inovativnost in razvojna naravnanost
S svojo dinamično razvojnoraziskovalno in inovativno naravnanostjo, podprto s sodobnimi tehnologijami, zagotavljamo pridobivanje znanj in razvoj kompetenc ter kariere vsem deležnikom.

Povezovanje in sodelovanje
Smo aktiven akter v povezovanju različnih deležnikov. Spodbujamo razvoj timskega dela pri naših sodelavcih in študentih ter udeležencih.

Trajnostna odličnost
Koncept trajnostne odličnosti udejanjamo v pedagoških in poslovnih procesih. Zagotavljanje dolgoročnih koristi za vse naše deležnike in družbeno odgovornega delovanja je skrb vseh naših sodelavcev.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli