Vizija, poslanstvo in vrednote

O Dobi

Vizija, poslanstvo in vrednote

Naša vizija

DOBA, šola, ki vidi dlje in se lahko pohvali s kar dvema mednarodnima akreditacijama online študija.


Naše poslanstvo

Z novimi programi in pristopi spreminjamo izzive v priložnosti.
 

Naše vrednote
 

  • Družbena odgovornost: sooblikujemo svobodomiselne, kritične, podjetne in ustvarjalne posameznike, ki s svojim delovanjem prispevajo k napredku družbe.
  • Spoštovanje etičnih vrednot: zavezani smo visokim etičnim načelom, ki so sestavni del študijskih programov in načina študija. Z izobraževanjem in lastnim delovanjem spodbujamo spoštovanje, sprejemanje drugačnosti, medsebojno strpnost ter spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
  • Kakovost (izobraževanja): nenehno spremljanje izvajanja študijskega procesa, usposobljenost izvajalcev, zagotavljanje pogojev za izvajanje programov, notranja organiziranost, mednarodna primerljivost študijskih dosežkov, aktivno sodelovanje z okoljem in stalno uvajanje izboljšav z vključevanjem študentov.
  • Razvojnoraziskovalna in inovativna naravnanost: biti enakopraven član akademske skupnosti tudi na področju znanstvenoraziskovalnega in razvojnega dela z novimi in inovativnimi rešitvami, ki ustvarjajo napredek v okolju.
  • Se prilagajati in biti dejavnik družbenih sprememb: z raziskovanjem, izobraževanjem, svetovanjem, povezovanjem, etičnim ravnanjem in promocijo vseživljenjskega izobraževanja prispevamo k trajnostnemu razvoju  družbene odgovornosti v slovenskem in širšem merilu. Pri tem sodelujemo z domačimi in tujimi strokovnjaki, ustanovami, organizacijami in podjetji.
  • Spoštovanje individualnosti in razvijanje timskega dela: spoštujemo pričakovanja in potrebe posameznika in hkrati spodbujamo sodelovanje.
  • Neodvisnost: verjamemo v intelektualno svobodo, smo finančno, institucionalno in akademsko neodvisna ter tržno usmerjena institucija.
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo