Društvo

Univerza za tretje življenjsko obdobje Maribor

Društvo

Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Maribor je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki delujejo na področju izobraževanja odraslih in starejših ali so kako drugače pri svojem delu povezani s tem področjem.
Smo člani mreže Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje. 

Ponudbo izobraževalnih programov si lahko pogledate >> tukaj.

6 ključnih sklopov Društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Maribor

Programska ponudba je razdeljena na več tematskih sklopov, vsak pa zajema vsebine predavanj, seminarjev, tečajev, delavnic, predstavitev … Prav tako smo odprti za predloge na podlagi interesov naših članov. 

6 ključnih sklopov društva

Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Maribor izobražuje odrasle in starejše ter omogoča povezovanje, samoorganiziranost ter medsebojno pomoč. To dosega s tem, da:

  • organizira predavanja, seminarje, tečaje, natečaje, ustvarjalne delavnice, debatne klube, projekcije, predstavitve …
  • se zavzema za spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke pri delovanju društva,
  • spodbuja, boljša in omogoča povezovanje in samoorganiziranost ter medsebojno pomoč starejših, upokojenih in starejših s posebnimi potrebami, in to s pomočjo izobraževanja, kulture, svetovanja, raziskovanja in delovanja v javnosti,
  • ustvarja okoliščine za osebnostno rast starejših, upokojenih in starejših s posebnimi potrebami za njihovo vključenost v družbo,  dejavno starost, solidarnost in sodelovanje z drugimi generacijami, in to s pomočjo izobraževanja, kulture, svetovanja, raziskovanja in delovanja v javnosti …

Vabimo vas, da se nam pridružite, pripeljite tudi svoje prijatelje, znance ali sorodnike.
Imeli se bomo lepo. 

 
Pišite nam

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Deli