Glasilo Nova znanja

Društvo

Glasilo Nova znanja

»Nova znanja« je glasilo Univerze za tretje življenjsko obdobje Maribor. Društvo ga izdaja enkrat na leto. Namen glasila je, da s svojo vsebino prispeva k večji ozaveščenosti svojih članov in starejših Mariborčanov, da bi živeli samostojno in kakovostnejše življenje.

V glasilu najdete intervjuje in prispevke priznanih strokovnjakov. Njihova teoretična znanja in praksa sta povezana z življenjem starejših ljudi. Velik del vsebine je namenjen utrinkom s strokovnih ekskurzij in mnenja članov. Ves slikovni material prispevajo člani U3ŽO.

Uredniški odbor, ki ga sestavljajo člani U3ŽO: Asja Matjaž, Irena Ferluga, Lidija Štrucl, Zdenka Pašić, Ivo Vek, vsako leto skrbno izbere priznane strokovnjake z različnih področij k sodelovanju, zato je branje glasila »Nova znanja« koristno za vsakogar, ki mu je mar za boljše bivanje v tretjem življenjskem obdobju.

Glasilo izdajamo tudi v tiskani obliki, ki ga prejmejo vsi člani U3ŽO.

Ogled glasil:

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Deli