Dobini uspehi skozi čas

O Dobi

Dobini uspehi skozi čas

Od leta 1990 smo nanizali veliko dosežkov, ki pravo vrednost izkazujejo šele skozi čas. Ponosni smo tudi na naš poseben model e-študija, ki ima že kar dve mednarodni akreditaciji.

2023

Praznovali smo 20 let DOBA Fakultete. Svet NAKVIS-a je v letu 2023 podaljšal institucionalno akreditacijo DF za obdobje petih let. 

Prvi v Sloveniji smo organizirali posvet na temo Umetna inteligenca v visokem šolstvu in za visokošolske učitelje izvedli vrsto aktivnosti na temo umetne inteligence. 

2022

Diplomiral je 10.000 diplomant Dobe. Ustanovili smo Alumni klub Hrvaška in Alumni klub Srbija. 

Izvedi smo 11. mednarodno znanstveno konferenco v online obliki na temo posvet »sustainable entrepreneurship – driver for growth«

2021

Jasna Dominko Baloh, direktorica DOBA Fakultete, je prejela nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2020.

Izvedli smo dva mednarodna posveta: Globalne pametne vasi, Inovativna pedagogika v online izobraževanju.

2020

Praznovali smo 30. obletnico DOBE. Prejeli smo priznanje Združenja Manager za krepitev in širjenje znanja ter mestni pečat, znak mesta Maribor, ki ga podeljuje župan.

Na DOBA Fakulteti smo organizirali 10. mednarodno konferenco The Future of Global Business and Marketing. Akdreditirana sta dva nova programa, dodiplomski in magistrski program Uporabna psihologija. 

2019

Praznovali smo 20 let online študija in na DOBA Fakulteti organizirali strokovno mednarodno konferenco Advancing Education: People, Institutions, Technology.

Akreditiran je nov študijski program Višje strokovne šole Komerciala. 

2018

Praznovali smo 20 let Višje strokovne šole, pridobili smo drugo mednarodno akreditacijo online študija.

Na DOBA Fakulteti je akreditiran prvi doktorski program DOBA Fakultete Invoacije in trajnostno poslovanje v digitalni družbi. Direktorica Jasna Dominko Baloh je postala Večerova gospodarstvenica Štajerske 2018.

2017

Svet NAKVIS-a je DOBA Fakulteti podaljšal akreditacijo za pet let in šestim študijskim programom za nedoločen čas.
 

2016

Kompetenčni center DOBA je prejel bronasto priznanje Štajerske gospodarske zbornice za naj inovacijo Podravja.

2015

Praznujemo 25 let znanja, uspehov, sreče, kreativnosti in zadovoljstva in 15 let online študija.

2014

Z magistrskim programom Mednarodno poslovanje v angleškem jeziku smo vstopili na globalni trg. Na DOBA Fakulteti je senat potrdil novega dekana, prof. dr. Rasta Ovina.

2013

Praznovali smo 10 let DOBA Fakultete za uporabne poslovne in družbene študije Maribor. Postali smo prva visokošolska institucija v Jugovzhodni Evropi, ki je pridobila mednarodni certifikat kakovosti online študija UNIQUe.

Na podelitvi priznanj najuspešnejšim inovacijam v Podravju, ki jo podeljuje Štajerska gospodarska zbornica smo prejeli diplomo za avtomatizirano in transparentno zbiranje predlogov izboljšav študentov, mentorjev in profesorjev.

 

2012

DOBA Fakulteta je odprla vrata tudi na Hrvaškem, kjer smo vpisali prvo generacijo študentov magistrskega programa Mednarodno poslovanje. Na Višji strokovni šoli pa smo pričeli z izvajanjem novega višješolskega programa Kozmetika.

Na podelitvi priznanj najuspešnejšim inovacijam v Podravju, ki jo podeljuje Štajerska gospodarska zbornica smo prejeli diplomo za »Sistem za celostno upravljanje odnosov s strankami na Dobi«.

 

2011

Na Višji šoli smo pričeli izvajati zanimiv in aktualen višješolski program Velnes.

DOBA Fakulteta pa je skupaj s Fachhochschule des bfi Wien iz Avstrije, University College Gent iz Belgije in Hochschule fur Technik und Wirtschaft iz Nemčije razvila skupni magistrski program European HR Manager.

2010

Praznovali smo polnih 20 let uspešnega delovanja Dobe. Naša vrata je prestopilo 105.976 zadovoljnih udeležencev in študentov.

Na podelitvi priznanj najuspešnejšim inovacijam v Podravju, ki jo podeljuje Štajerska gospodarska zbornica, smo prejeli srebrno priznanje za inovacijo »Online informativni dnevi«.

 

2009

Višja strokovna šola je delovno obeležila 10-letnico delovanja. Na Višji in Visoki šoli na Dobi je potekala institucionalna zunanja evalvacija  Senata RS za visoko šolstvo. Akreditirali smo nov študijski program Organiziranje in menedžment socialnih dejavnosti I. in II. stopnje, izdali smo prvo številko E-novic in prvo številko znanstveno-strokovne e-revije Mednarodno inovativno poslovanje. Ustanovljena sta bila alumni kluba višje in visoke šole na Dobi. Obiskal nas je Gregor Golobič, minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. V decembru se je Visoka poslovna šola Maribor preoblikovala v DOBA fakulteto.

2008

Naše trge smo razširili in pričeli z izvajanjem visokošolskega študijskega programa v Srbiji. Razvili in akreditirali smo naš prvi magistrski program Mednarodno poslovanje in nova programa prve stopnje Poslovna administracija ter Marketing. Pričeli smo tudi z izvajanjem prenovljenih in novih srednješolskih in višješolskih programov. V tem letu smo svečano podelili diplome prvi generaciji diplomantov na Visoki poslovni šoli.

Doba je prejela Priznanje v izboru za vzgojno-izobraževalni zavod z najsodobnejšim upravljanjem Q-šola 2008, ki ga podeljuje Planet GV.

2007

Prejeli smo priznanje Andragoškega centra Slovenije za izjemno prizadevanje pri razvijanju kakovosti v izobraževanju odraslih. Izvedli smo pilotno izvedbo mednarodnega izpita Goethe Instituta. Na višji šoli smo razvili nov program Organizator socialne mreže in pričeli s študijem v programu informatika. Spletne strani Visoke poslovne šole so prejele nagrado NETKO 2007 za najboljšo spletno stran.

2006

Borza znanja je praznovala 10. obletnico delovanja, prejeli smo priznanje Mestne občine Maribor za aktivno sodelovanje v Tednu vseživljenjskega učenja. Obiskal nas je minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo dr. Jure Zupan, na Visoki poslovni šoli Maribor smo ustanovili Poslovni institut in ga vpisali v evidenco raziskovalnih zavodov in organizacij.

2005

Ob 15. obletnici Dobe smo pripravili razstavo z naslovom Pregled pomembnih dogodkov in uspehov. Obiskal nas je minister za šolstvo in šport dr. Milan Zver, na visoki šoli smo pričeli izvajati program Poslovni asistent. V 15 letih se je na Dobi izobraževalo 76.000 udeležencev.

2004

Svet za visoko šolstvo je akreditiral naš prvi visokošolski program Poslovni asistent, višja šola je obogatila ponudbo s programom Komunala, študentje pa so pripravili zanimivo retrospektivno razstavo Zgodba o hiši.

2003

Znova prelomno leto. Ustanovili smo visoko poslovno šolo, obiskal nas je minister za šolstvo in šport dr. Slavko Gaber in izvedli prvo konferenco na temo e-izobraževanja v Sloveniji z naslovom E-izobraževanje doživeti in izpeljati.

2002

Pričeli smo s študijem na daljavo v višješolskem programu Komercialist  in z razvojem ter izvajanjem on-line tečajev za podjetja. Naše kakovostno delo je potrditev dobilo s certifikatom kakovosti ISO 9001. Policijski sindikat Podravja je Dobi podelil Plaketo za zasluge in prizadevanja pri zaščiti ljudi in uresničevanju človekovih pravic. Mesto Maribor pa je Dobi podelilo Listino mesta Maribor.

2001

Širili smo naše delovanje: ustanovili Raziskovalni inštitut, postali izpitni center za tuje jezike Državnega izpitnega centra. Obiskal nas je nekdanji predsednik R Slovenije Milan Kučan in podelili smo diplome prvim višješolskim diplomantom.

2000

S sprejemom v viteški dvorani smo obeležili 10. obletnico Dobe. V tem letu smo pričeli izvajati višješolski  program Komercialist in kot prva višja šola v Sloveniji pričeli z izvajanjem online študija.
Direktorica Dobe, Jasna Dominko Baloh, je prejela najvišje priznanje RS na področju šolstva za posebno uspešno vzgojno-izobraževalno in inovacijsko delo.

1999

Prelomno leto. Preselili smo se v zgradbo na Prešernovi ulici, kjer smo svečano otvorili Višjo strokovno šolo in pričeli z izvajanjem z lastnim znanjem razvitega višješolskega programa Poslovni sekretar.

1998

Še naprej smo iskali nove poti. Razvili smo program Trening zaposlitvenega razgovora, pričeli s programi usposabljanja za računovodje in komercialiste ter v sodelovanju z Goethe inštitutom izvedli mednarodne izpite nemškega jezika.

1997

Organizirali smo prvi Teden vseživljenjskega učenja na DOBI in našo izobraževalno ponudbo razširili z izvajanjem srednješolskih programov.

1996

Razvili smo programa Odrasli se učimo drugače in Prodajalec za današnji čas; v naši hiši pa je pričela delovati še Borza znanja.

1995

Odprli smo vrata prvega Središča za samostojno učenje v Sloveniji in v dvorani Pokrajinskega muzeja svečano obeležili 5. obletnico našega delovanja.

1994

Zrasli smo in se preselili v prostore na Kopitarjevi ulici; vrsto predavateljev po Sloveniji smo usposoblili za izvajanje programa Odkrivanje poklicnega cilja.

1993

Razvili in izvedli smo program za tajnice, naš paradni konj pa je postal program Odkrivanje poklicnega cilja, ki je doživel velik odmev po celotni Sloveniji.

1992

Izdali smo prve knjige in priročnike ter prvič izpeljali program Usposabljanje za življenjsko uspešnost. Novost - študijski krožki - so  k nam pripeljali nove udeležence.

1991

Pridobili smo verifikacijo Ministrstva za šolstvo in šport in pričeli izvajati številne programe za brezposelne.

1990

To je bilo leto ustanovitve Dobe. V jezikovne programe smo vpisali 1000 cicibanov in 420 odraslih.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Deli