Trajnostni razvoj in družbena odgovornost

O Dobi

Trajnostni razvoj in družbena odgovornost

Družbeno odgovorno ravnanje je sestavni del Dobine poslovne filozofije in se odraža v odnosu do študentov, profesorjev in online mentorjev ter v odnosu do družbe in okolja. Prizadevanja za družbeno odgovornost spodbujamo z vsakodnevnim uresničevanjem vrednot na pedagoškem, strokovnem in raziskovalnem področju ter s podporo obsežnih palet dejavnosti in z aktivno vlogo pri različnih družbenih akcijah online študija.

Vrednote

Vrednote predstavljajo osnovne prioritete kulture naše fakultete in so smer za doseganje trajnostnega razvoja.

 • Agilnost in obvladovanje sprememb
 • Edinstvenost
 • Etičnost
 • Inovativnost in razvojna naravnanost
 • Povezovanje in sodelovanje
 • Trajnostna odličnost

Fakulteta v Sloveniji, ki ima etični kodeks za študente

Etičnost

Smo prva fakulteta v Sloveniji, ki ima etični kodeks za študente. Zavezani smo visokim etičnim načelom, ki so sestavni del študijskih programov in načina študija. Z izobraževanjem in lastnim delovanjem spodbujamo spoštovanje, sprejemanje drugačnosti, medsebojno strpnost ter spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

 

 

višja šola, ki skrbi za študente, učitelje in strokovne sodelavce

Skrb za študente, učitelje in strokovne sodelavce

Izpostavljene imamo mehanizme motiviranja vseh deležnikov. Izbiramo in nagrajujemo naj učitelje, naj ideje študentov in druge izjemne dosežke. V okviru Štipendijskega sklada DOBE vsako leto podelimo štipendijo in finančno pomagamo študentom, ki so se znašli v izjemnih finančnih stiskah. Študentom s posebnimi potrebami omogočamo študij pod posebnimi pogoji.

 

Višja šola - Skrb za zdravje in dobro počutje zaposlenih

Skrb za zdravje in dobro počutje zaposlenih

Skrbimo za urejeno okolje, negovanje dobrih poslovnih odnosov in komunikacije. Spodbujamo zdravo in aktivno življenje zaposlenih ter podpiramo sodelovanje zaposlenih na športnih prireditvah. Z različnimi akcijami skrbimo za dobro počutje zaposlenih na delovnem mestu. Organiziramo interna izobraževanja, izlete, timbildinge, vsako leto pa zaposlene in njihove otroke obišče tudi dedek Mraz.

 

Dogodki Višje šole

Dogodki

Na DOBI smo vzpostavili projekt »Štirje letni časi solidarnosti«, pod okriljem katerega poteka vrsto akcij.

Dogodki, ki jih organiziramo oziroma pri njih sodelujemo:

 • Decembra tradicionalno zbiramo igrače in šolske potrebščine za otroke v Materinskem domu in v programu Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab Maribor.
 • Sprehajamo živali v Zavetišču za živali Maribor.
 • Darujemo v projekt Zveze prijateljev Mladine Ljubljana – Polje Botrstvo. Smo botri petim otrokom.
 • Darujemo Zvezi prijateljev Mladine Maribor za poletna letovanja otrok.
 • Rdečemu križu darujemo za higienske pripomočke.
 • Z VDC Polž pripravljamo skupne celoletne prostovoljske aktivnosti.
 • Sodelujemo v vseslovenski akciji Dan za spremembe pod okriljem Slovenske filantropije.
 • Smo podporniki vseslovenske akcije Simbioza.
 • Organiziramo medgeneracijska druženja s stanovalci Doma pod gorco.
 • Sodelujemo z mladinskim domom iz Maribora.

Od leta 2010 pri Dobi deluje Klub prostovoljcev, ki z vrsto aktivnosti prispeva k izboljševanju kakovosti življenja v družbi in spodbujanju srčnega delovanja vsakega izmed nas.

 

Višja šola - Humanitarnost, donatorstva in sponzorstva

Humanitarnost, donatorstva in sponzorstva

Kot družbeno odgovorna ustanova smo na Dobi občutljivi za stiske ljudi, posebej še otrok. Spremljamo življenje in skupaj s študenti reagiramo na pojave stiske in nemoči. Tako spodbujamo solidarnost in razumevanje stisk drugih.

Kulturno zavest razvijamo tudi s spodbujanjem organiziranja kulturnih dogodkov v šoli, kot so razstave, literarni večeri študentov in podobno.

Smo ponosni podpisniki Listine raznolikosti in dobitniki nagrade HORUS 2019 za družbeno odgovornost.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Deli