Zgodba Dobe

O Dobi

Zgodba Dobe

DOBA je bila ustanovljena leta 1990 kot prva zasebna izobraževalna ustanova v Sloveniji. Ustanoviteljica je bila Jasna Dominko Baloh. Vsa leta obstoja na DOBI razvijamo in negujemo proces vseživljenjskega učenja. S preko 100 različnimi programi formalnih in neformalnih oblik izobraževanja in usposabljanja za različne ciljne skupine in različna starostna obdobja skrbimo za spodbujanje potreb po izobraževanju in dvig izobrazbene ravni posameznikov tako v Podravski regiji, v celotni Sloveniji in tudi preko naših meja.

DOBA v številkah                                   

Področja, kjer smo bili prvi                                                   

 • Naš prag je prestopilo 49.228 udeležencev in študentov.
 • Izvajamo več kot 100 programov izobraževanja.
 • Z nami sodeluje 36 redno zaposlenih in 230 zunanjih sodelavcev.
 • Na DOBI je diplomiralo 10.000 diplomantov.
 • Online študij izvajamo že več kot dve desetletji. 
 • Sodelujemo s 3.000 podjetji.
 • Študentje študirajo online iz 46 držav sveta.
 • Bili smo prvi zasebni izobraževalni zavod v Sloveniji.
 • Pričeli smo z zgodnjim učenjem tujega jezika v vrtcih leta 1990.
 • Prvi smo ustanovili zasebno višjo strokovno šolo v Sloveniji.
 • Odprli smo prvo Središče za samostojno učenje v Sloveniji.
 • Prvi v Sloveniji smo razvili model online študija.
 • Razvili smo prvi zasebni višješolski program Poslovni sekretar.
 • Prvi smo pridobili mednarodno akreditacijo za online študij v JV Evropi.

Zgodovina DOBE

Pot smo pričeli leta 1991 z jezikovnim izobraževanjem, najprej s programi za predšolske otroke, nato s programi za odrasle, tudi  s specializiranimi programi po meri podjetij in posameznikov. Prvi v Sloveniji smo organizirali poletno šolo za osnovnošolce na Rogli, z učenjem angleščine, tenisa in jahanja. Razvili smo se v močan jezikovni izpitni center.

Leta 1991 smo pričeli sodelovati z Republiškim zavodom za zaposlovanje Maribor, razvijali smo nove programe za brezposelne /motivacijske seminarje, strokovne programe in programe za osebnostno rast.

DOBA je svoje poslanstvo v naslednjih nekaj letih uspešno nadaljevala z uvajanjem drugačnih oblik in načinov učenja, posebej prilagojenih potrebam odraslim. V letu 1995 smo v sodelovanju z Andragoškim centrom Slovenije otvorili prvo Središče za spodbujanje učenja v Sloveniji in leto kasneje še Borzo znanja, oboje namenjeno brezplačnemu neformalnemu učenju posameznikov.

Po nekaj letih delovanja smo se  krepili na  področju formalnega izobraževanja. 1997 leta smo pričeli z izvajanjem  srednješolskih  programov, prilagojenim  odraslim.

V letu 1999 smo na DOBI ustanovili eno prvih višjih strokovnih šol in pričeli z izvajanjem javno veljavnega višješolskega programa Poslovni sekretar, ki smo ga razvili na DOBI. Dejavnost višješolskega izobraževanja je bila na DOBI v naslednjih letih ena izmed ključnih dejavnosti. Pričeli smo z intenzivnejšo  mednarodno dejavnostjo, povezovanje z gospodarstvom in  okrepilo se je povezovanje z okoljem. Danes izvajamo osem sodobnih višješolskih programov.

Že v letu 2004 je z ustanovitvijo Visoke poslovne šole sledil nov razvojni preboj DOBE. Leta 2009 smo se preoblikovali v fakulteto. Uspešno smo razširili vključevanje študentov v programe iz Srbije in Hrvaške.

DOBA Fakulteta je vodilna na področju online izobraževanja  v slovenskem visokošolskem prostoru, tradicija, odlični študijski rezultati, uspešnost diplomantov, družbena odgovornost, razvojno in znanstveno- raziskovalno delo, prvovrstno znanje, uporaba sodobnih in inovativnih pedagoških pristopov ter internacionalizacija s tujimi študenti DOBA Fakulteto uvrščajo med najambicioznejše visokošolke ustanove v Sloveniji. Na DOBA Fakulteti študirajo študentje iz 46 držav, največ iz Slovenije, Hrvaške in Srbije. Danes izvajamo pet visokošolskih dodiplomskih programov, pet magistrskih programov in en doktorski program v štirih jezikih.

Direktorica Jasna Dominko Baloh je prejela najvišje državno priznanje Republike Slovenije za uspešno vzgojno-izobraževalno, inovacijsko in organizacijsko delo na področju izobraževanja odraslih ter priznanje Andragoškega centra Slovenije za prizadevanje pri razvijanju kakovosti izobraževanja odraslih. Lansko leto je postala tudi gospodarstvenica štajerske 2018 po izboru novinarjev dnevnika Večer.

Ostala priznanja in nagrade

 • Za svoje razvojno in kakovostno delo na področju online izobraževanja smo prejeli dve mednarodni akreditaciji kakovosti online študija;
 • Prejeli smo listino mesta Maribor za dosežke na področju izobraževanja in doprinos k razvoju izobraževanja v Štajerski regiji;
 • nagrado za inovativnost Štajerske gospodarske zbornice smo prejeli trikrat;
 • društvo za marketing Slovenije nas je uvrstilo med finaliste izbora za marketinško odličnost leta 2018;
 • Višja strokovna šola je prejela nagrado za 20 letno kakovostno delo s strani Skupnosti višjih šol Slovenije;
 • V lanskem letu smo prejeli dve nagradi - nagrado za družbeno odgovornost HORUS 2019, ki jo podeljuje inštitut IRDO in
 • Nagrado Jabolko kakovosti, za izjemne dosežke na področju mednarodnega sodelovanja, ki jo podeljuje Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
 • Priznanje Združenja Manager za krepitev in širjenje znanja, spodbujanje inovativnega učenja in prispevek k razvoju managerske stroke.
 • Mestni pečat, znak mesta Maribor, ki ga podeli župan mesta Maribor.
 • Nagrado Štajerske gospodarske zbornice za uspešno 30-letno delovanje, ki jo je podelila mag. Aleksandra Podgornik, direktorica ŠGZ.
 • Jasna Dominko Baloh, direktorica DOBA Fakultete, je prejela nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2020.

 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Deli