Kako rastemo

O Dobi

Kako rastemo


»Kot vsi veliki projekti ima tudi DOBA Fakulteta svoje ime. Jasna Dominko Baloh, direktorica skupine DOBA, vse od začetkov pred 30 leti pa vse do danes ni prenehala z iskanjem novih izzivov in osvajanjem vse višjih standardov, o katerih neizpodbitno pričajo podatki v tej brošuri. V čast nam je, da smo lahko deležniki tega velikega projekta, ki ob znanju sporoča tudi to, da je edina stalnica kakovosti in rasti sprememba.«


»Na DOBA Fakulteti  prevladuje radovednost. Raziskovanje novih načinov razmišljanja in premikanje meja ne samo spodbujamo,  temveč tudi pričakujemo. Ideje, inovacije, odprta komunikacija, timsko delo  in prenos znanja tako znotraj ustanove kot v skupnosti njenih partnerjev  odražajo duha fakultete in jasno kažejo,  da bo fakulteta tudi v prihodnosti, ki je bolj kot kdajkoli nepredvidljiva, prosperirala in ostala to, kar je vedno bila - mesto za radovedne, pogumne in drzne.«


 


»Institucija, ki raste, se razvija, je inovativno naravnana in mednarodno usmerjena, nudi finančniku zaradi doseganja dobrih poslovnih rezultatov posebno motivacijo, saj se bo ubadal predvsem z usmerjanjem sredstev v razvoj izobraževalne dejavnosti, v posodobitev  tehnološke podpore študiju, v dobre delovne pogoje zaposlenih in njihovo nagrajevanje; se pravi v smer, kjer razvoj generira nov razvoj.«


»Vsakoletna rast števila udeležencev in študentov izobraževalnih programov iz Slovenije in tujine je dokaz, da delamo dobro. Zavedamo se, da dobri rezultati temeljijo na zavzetosti zaposlenih, sledenju našim vrednotam in viziji, zato so ti odlični rezultati za naš marketinško prodajni tim velika motivacija za naprej.  Z inovativnimi pristopi v marketingu bomo tudi v prihodnje navduševali bodoče študente in tako zagotavljali trajnostno rast Dobe.«


 


»IT oddelek na DOBI je izpostavljen nenehnim izzivom, saj narava dela in hitro razvijajoče se okolje zahtevata stalen razvoj. Ker na Dobi spremljamo nove smernice in imamo pogum, smo bili eni prvih, ki smo uvedli lasten online sistem izobraževanja. To je bil mejnik, ki nam je dal energijo za nadaljnje delo. Vsakodnevno vpeljujemo novosti in izboljšave, da naši študentje dobijo to, kar pričakujejo. Ponudimo jim lahko več kot drugi.«


»Slogan DOBA, šola, ki vidi dlje, skušamo na DOBI uresničevati na vsakem koraku. Nenehno se razvijamo, tvegamo, vidimo preko naših meja. To pričakujemo od strokovnih sodelavcev,  od pedagoškega tima pričakujemo drugačne pristope pri delu s študenti.  Smo tehnološko inovativni, študentom želimo zagotoviti najnovejša znanja v sodelovanju z gospodarstvom,  spremljamo zgodbe diplomantov. Prepričana sem, da bo DOBA vedno korak pred drugimi.«


 


»Z jasno usmeritvijo, ki temelji na nenehnem razvoju, novih tehnologijah in kakovosti, se je Višja strokovna šola DOBA razvila v višjo šolo z največ diplomanti. Z  lastnim razvojnim delom smo razvili štiri višješolske študijske programe in orali ledino na področju online izobraževanja, saj smo prvi uvedli študij, ki je v celoti spletno podprt in odgovarja na ključne zahteve sodobnega časa: dostopnost, vključenost in prilagodljivost.«


»Bilo mi je v čast in zadovoljstvo biti prvi dekan DOBA Fakultete, ki upošteva spremembe v sodobni informacijski družbi in postindustrijskem gospodarstvu. Njeni profesorji in strokovne službe si prizadevajo, da študenti usvojijo vsa znanja, kompetence in veščine, ki jih zahteva trg dela 21. stoletja. To je pri online študiju didaktično še zahtevnejše kot pri klasičnem, a dve mednarodni akreditaciji potrjujeta, da smo v tem uspeli.«


 

 

»DOBA je odigrala pomembno vlogo pri razvoju zasebnega visokega šolstva, internacionalizaciji študija z uporabo tujih jezikov in pri uvajanju študija na daljavo. V 30 letih se je razvila v enega najuglednejših zasebnih visokošolskih zavodov s sodobno zasnovanimi programi, ki se v zadnjem času praktično v celoti izvajajo v obliki študija na daljavo in so financirani v kombinaciji javnih in zasebnih sredstev.« 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Deli