Poslovna skupina DOBA

O Dobi

Poslovna skupina DOBA

DOBA je bila ustanovljena leta 1990, online študij ter internacionalizacija nas danes uvrščajo med najambicioznejše izobraževalne ustanove v Sloveniji.

Odlični študijski rezultati, uspešnost diplomantov, družbena odgovornost, razvojno in raziskovalno delo, prvovrstno znanje, uporaba inovativnih pedagoških pristopov, online študij ter internacionalizacija nas danes uvrščajo med najambicioznejše izobraževalne ustanove v Sloveniji. Zaposlujemo 36 delavcev,  z nami sodeluje preko 230 zunanjih sodelavcev, predvsem predavateljev in visokošolskih profesorjev.

Poslovna skupina DOBA združuje fakulteto s petimi dodiplomskimi visokošolskimi strokovnimi programi in petimi magistrskimi programi ter enim doktorskim programom, višjo strokovno šolo z osmimi višješolskimi programi in jezikovni center.

Na osnovi ugotovljenih potreb na DOBI izvajamo programe, ki pomenijo za podjetja novo vrednost za delovanje na konkurenčnem trgu, študentom pa omogočajo novo kariero.

Dobini višješolski programi

Izjava o varstvu osebnih podatkov

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Deli