Poslovna skupina

O Dobi

Poslovna skupina

DOBA je bila ustanovljena leta 1990, online študij ter internacionalizacija nas danes uvrščajo med najambicioznejše izobraževalne ustanove v Sloveniji.

Več vedeti, bolje živeti, DOBA priložnosti. Praznujemo 30 let.

Odlični študijski rezultati, uspešnost diplomantov, družbena odgovornost, razvojno in raziskovalno delo, prvovrstno znanje, uporaba inovativnih pedagoških pristopov, online študij ter internacionalizacija nas danes uvrščajo med najambicioznejše izobraževalne ustanove v Sloveniji. Zaposlujemo 36 delavcev,  z nami sodeluje  preko  230 zunanjih sodelavcev, predvsem predavateljev in visokošolskih profesorjev.

Poslovna skupina DOBA združuje fakulteto s štirimi dodiplomskimi visokošolskimi strokovnimi programi in štirimi magistrskimi programi ter enim doktorskim programom, višjo strokovno šolo s sedmimi višješolskimi programi, srednjo šolo, jezikovni center in Središče za samostojno učenje ter Borzo znanja.

Na osnovi ugotovljenih potreb na DOBI izvajamo programe, ki pomenijo za podjetja novo vrednost za delovanje na konkurenčnem trgu, študentom pa omogočajo novo kariero.

Dobini višješolski programi

Izjava o varstvu osebnih podatkov

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo