Naloge društva

Društvo

Naloge društva

Svoj namen in cilje uresničuje društvo z izvajanjem naslednjih nalog:

 • skrbi za dvig strokovnega znanja svojih članov,
 • organizira predavanja, tečaje, posvetovanja, razprave, seminarje, konference za svoje člane,
 • organizira javna predavanja s področja delovanja društva in tako stimulira zanimanje javnosti za izobraževanja odraslih in starejših,
 • sodeluje pri načrtovanju izobraževalnih programov,
 • zalaga in izdaja strokovno znanstveno literaturo s področja dejavnosti društva,
 • vzpodbuja sodelovanje raziskovalnih institucij, univerz in posameznih strokovnjakov pri posameznih projektih društva,
 • omogočanje okoliščin za delovanje samopomočnih skupin, študijskih krožkov in drugih samoorganiziranih skupin starejših,  starejših s posebnimi potrebami in upokojenih, ki temeljijo na načelih proste izbire, vzajemnosti, medsebojne pomoči, izmenjave   znanja, izkušenj in kulture med njihovimi člani in pod vodstvom usposobljenega voditelja ali mentorja,
 • omogočanje okoliščin za medsebojno povezovanje samopomočnih skupin, študijskih krožkov in drugih samoorganiziranih skupin  znotraj Univerze za tretje življenjsko obdobje na DOBI,
 • snovanje, organiziranje in izvajanje izobraževanja kot načina bivanja, pred upokojitvenega izobraževanja, izobraževanja za dvig    zaposljivosti ter izobraževanja za organizirano prostovoljstvo za starejše, starejše s posebnimi potrebami in upokojene,
 • omogočanje in spodbujanje dejavnega vključevanja starejših, starejših s posebnimi potrebami in upokojenih v javno življenje, lokalni razvoj ter družbo v celoti,
 • snovanje, organiziranje, sodelovanje in izvedba projektov, seminarjev, izobraževalnih srečanj in konferenc za voditelje, mentorje, različne druge strokovnjake ter druge organizacije na področju socialnega varstva, zaposlovanja, prostovoljstva, izobraževanja, kulture, svetovanja starejših in upokojenih,
 • snovanje, organiziranje in izvedba izobraževanja za trajnostni razvoj,
 • snovanje, organiziranje in izvedba izobraževanja za zdravstveno preventivo starejših z namenom povečati ozaveščenost glede pomena zdravega življenjskega sloga in kot podlaga za zdravo in aktivno staranje,
 • spoznavanje, preučevanje, raziskovanje in ohranjanje kulturne dediščine,
 • snovanje in izvajanje modelov ter projektov, ki omogočajo solidarnost in sodelovanje med generacijami,
 • spodbujanje ustvarjanja novih dejavnosti, delovnih in prostovoljskih priložnosti za starejše, in to z nudenjem pomoči, informacij,  izobraževanja in nasvetov ter z ustvarjanjem potrebne metodologije za nastanek novih gospodarskih in prostovoljskih dejavnosti,
 • snovanje celostnih modelov organiziranega prostovoljnega dela v javnih ustanovah in nevladnih organizacijah, v soseskah in bivalnem okolju starejših,
 • nudenje osebnega in skupinskega svetovanja starejšim, starejšim s posebnimi potrebami in upokojenim.
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo