Dogodki na DOBI

Tiskovna konferenca "Koliko Slovenija zaostaja na področju e-izobraževanja v svetu"

E-izobraževanje je danes v svetu prepoznano kot kakovosten način izobraževanja, ki odpira izobraževalne priložnosti vsem skupinam prebivalstva in spodbuja razvoj znanj in spretnosti, ki so bistvene za obstoj in razvoj digitalne družbe. V ospredju ciljev e-izobraževanja so ustvarjenje znanja s kritičnim razmišljanjem, povezovanjem in sodelovanjem, reševanjem problemov ter ustvarjanje in odprta uporaba digitalnih vsebin.

Na zaskrbljujoče zaostajanje Slovenije na področju e-izobraževanja, posebej v visokošolskem sektorju, opozarjajo mednarodne in domače raziskave. Nekateri odlični dosežki, kot je na primer izvajanje online študija na DOBA Fakulteti z mednarodno akreditacijo in svetovno sprejeta iniciativa Inštituta Jožef  Štefan o prosto dostopnih izobraževalnih virih so za preboj e-izobraževanja v Sloveniji premalo.

Na tiskovni konferenci Koliko Slovenija zaostaja na področju e-izobraževanja v svetu bomo predstavili:

  • Rezultate raziskave o e-izobraževanju v Sloveniji 
    • dr. Lea Bregar, visokošolska učiteljica na DOBA Fakulteti
  • Pomen odprtega izobraževanja za razvoj slovenskega visokega šolstva
    • mag. Mitja Jermol, nosilec UNESCO katedre na Inštitutu Jožef Štefan

Razmišljali bomo, kako procesi digitalizacije in odpiranja izobraževanja pomembno vplivajo na transformacijo organizacij, politik, vrednostnih modelov, socialnega in poslovnega okolja, družbe in posameznikov. Pogledali, katere so ovire za transformacijo izobraževalnega okolja  ter njen pomen za visoko šolstvo v Sloveniji, da to ne bo postala resna razvojna cokla, ki je ne bo moč nadoknaditi.  

Seznanili vas bomo tudi z ustanovitvijo Inštituta za e-izobraževanje na DOBA Fakulteti.

DOBA Fakulteta Maribor je sodoben samostojni visokošolski zavod, ustanovljen leta 2003. Modernost in odličnost fakultete temeljita na novih vsebinskih elementih, kot so inovativnost, trajnostni razvoj ter uporabna, sodobna in praktična znanja. DOBIN model online študija je tudi edini mednarodno akreditiran online študij v jugovzhodni Evropi, ki se lahko pohvali s kar dvema mednarodnima akreditacijama kakovosti online študija. Študentje lahko izbirajo med štirimi  akreditiranimi visokošolskimi dodiplomskimi in štirimi magistrskimi programi ter doktorskim programom. Programe izvajajo v štirih jezikih. Letno na DOBA Fakulteti študira 1.100 novih online študentov iz 46 držav sveta.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Deli