Arhiv dogodkov

Tradicionalno januarsko srečanje

DOBA v tridesetem letu delovanja z optimizmom in novimi pogledi predstavlja simboličen začetek leta 2020. Nastavitev temeljev za učeče se leto 2020 nam bo začrtalo predavanje zaslužne profesorice dr. Ane Krajnc

Vseživljenjsko izobraževanje za vitalnost sodobne družbe,

v katerega nas bo popeljala optimistična kot zmeraj, z izžarevanjem navduševanja za učenje, prepričana v zmožnost vsakega človeka, da se z učenjem transformira in si izboljšuje kakovost življenja ter s tem tudi družbo.

Splošni tok znanstvenega, ekonomskega, socialnega in tehnološkega razvoja prinaša nove usmeritve in naloge v visokem šolstvu. V ospredje so postavljene izjemne potrebe po fleksibilnosti posameznika, bolj kot znanje prihaja v ospredje razvoj osebnosti, ki je za posameznika trajnejša pridobitev.

Naloge visokega šolstva so usmerjene v to, da usposobi posameznika za samostojno pridobivanje znanja, da omogoča njegovo sprotno učinkovito pridobivanje, da se z dostopnostjo odpira slehernemu posamezniku, da širi ponudbo krajšega dopolnilnega izobraževanja in spodbuja razvoj različnih fleksibilnih oblik izobraževanja, kajti  vitalnost informacijske družbe je odvisna od stopnje razvitosti prebivalstva in ne le od intelektualne elite.
Pogled v prihodnost bo predstavljen tudi s pomenom skupnostnega učenja za lokalni razvoj.

Program

11.00
Predstavitev uspehov poslovne skupine DOBA v letu 2019
Predavanje zaslužne profesorice dr. Ane Krajnc:
Vseživljenjsko izobraževanje za vitalnost sodobne družbe

12.00
Družabno srečanje v avli DOBE

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli