Mini MBA Strategija lobiranja in pogajanj v praksi

Lobiramo, se pogajamo in dosežemo želeno.

Mini MBA Strategija lobiranja in pogajanj v praksi

Ugled in položaj organizacije v družbi in na trgu sta v veliki meri odvisna od razvitih in uporabljenih strategij lobiranja, pogajanj in odnosov z javnostmi. Preprosto povedano, brez usklajenih strategij na teh pomembnih področjih, si sodobnega poslovanja ne moremo več predstavljati. Delali boste na študijah primerov za prenos znanja v vašo delovno sredino. V štirih tednih boste z intenzivnim in personaliziranim učenjem razvili nepogrešljive veščine s področij lobiranja, pogajanja in odnosov z javnostmi. Program izvajamo v partnerstvu s Štajersko gospodarsko zbornico.


Program in vsebina modulov
Predavatelji
Komu je program namenjen in kakšni bodo rezultati
Potek programa in prijava

Program Mini MBA z nepogrešljivimi veščinami lobiranja, pogajanj ter odnosov z javnostmi

Uvodno srečanje - Timsko delo, ključna kompetenca 21. stoletja

Mini MBA za vodje prihodnosti je 4-tedenski program, ki se bo začel z uvodnim srečanjem, kjer se boste udeleženci prvič srečali v živo. Na delavnici boste spoznali osnove timskega dela, ki je ključna kompetenca vodij 21. stoletja. Prejeli pa boste tudi napotke za vaše individualno in timsko delo v posameznem modulu.

MODUL 1: OSEBNOSTNE LASTNOSTI USPEŠNEGA POGAJALCA - Kakšen pogajalec ste in kako postati še boljši

 • področja osebnosti
 • tipološki in dimenzionalni pristopi raziskovanja osebnosti
 • identifikacija ključnih osebnostnih lastnosti za uspešno komuniciranje in pogajanje
 • samoocena in spoznavanje lastnih prednosti in slabosti v kontekstu pogajanj
 • splošna ocena osebnosti sogovorcev
 • (ne)spremenljivost osebnosti in smernice za krepitev in razvoj nekaterih ključnih osebnostnih lastnosti za uspešnejša pogajanja

MODUL 2: UPRAVLJANJE ODNOSOV Z JAVNOSTMI - Pomembno je obvladati strategije

 • kaj so odnosi z javnostmi in kaj so vplivne javnosti
 • upravljanje odnosov z vplivnimi javnostmi
 • strategije odnosov z javnostmi
 • tehnike in orodja odnosov z vplivnimi javnostmi

MODUL 3: LOBIRANJE –  Kako vplivati na odločevalce

 • opredelitev ciljev in prioritetnih interesov v družbenem kontekstu
 • zakonito, legitimno in etično lobiranje
 • glavna orodja lobističnega procesa /10 zapovedi dobrih lobistov/
 • lobistične strategije
 • izvedba lobističnih akcij

MODUL 4: POGAJANJA - Kako do stvari, ki jih nimamo

 • pogajalski proces, njegove anatomija in ključni koncepti
 • tipi pogajanj
 • moč zdravega in slabosti gnilega kompromisa
 • naloge vodje pogajalskega tima
 • pogajalske tehnike in orodja s praktičnimi nasveti
 • specifika pogajanj v multikulturnem okviru

Predavatelji, ki vas bodo usposobili za uspešno lobiranje in pogajanje

Mini MBA bodo vodili praktiki, odlični visokošolski učitelji DOBA Fakultete, ki bodo s sodobnimi učnimi metodami in tehnikami spodbujali vašo aktivnost za dosego kakovostnih rezultatov.

dr. Marko Divjak - Psiholog in razvojno raziskovalni sodelavec z dragocenimi izkušnjami na mednarodnih projektihdr. Marko Divjak

Psiholog in razvojno raziskovalni sodelavec z dragocenimi izkušnjami na mednarodnih projektih in kompetencami za vodenje. Na DOBA Fakulteti so njegova strokovna področja psihologija prodaje, tržno raziskovanje in raziskovanje na področju prenosljivih kompetenc. Leta 2017 je skupaj z ekipo sodelavcev fakultete razvil prvi MOOC na temo timskega dela v slovenskem jeziku. >>

Da smo lahko uspešni pogajalci, moramo najprej dobro spoznati sebe. V programu vas bo vodil skozi samooceno in spoznavanje lastnih prednosti in slabosti v kontekstu pogajanj.

 

mag. Pedja Ašanin Gole Ima več kot 25 let praktičnih izkušenj s področja odnosov z javnostmi in strateškega marketingamag. Pedja Ašanin Gole

mag. Pedja Ašanin Gole ima več kot 25 let praktičnih izkušenj s področja odnosov z javnostmi in strateškega marketinga. Je soustanovitelj Slovenske konference o odnosih z javnostmi (SKOJ) ter edine regionalne strokovne konference o odnosih z javnostmi v jugovzhodni Evropi (Proactive). >>

Pod njegovim mentorstvom boste udeleženci pripravili akcijski komunikacijski načrt na konkretnem primeru z uporabo najpogostejših komunikacijskih orodij.

 

Dr. Boris Cizelj ima bogate izkušnje na področju lobiranja, mednarodnih ekonomskih odnosov, zastopanja interesov in diplomacijedr. Boris Cizelj

Dr. Boris Cizelj ima bogate izkušnje na področju lobiranja, mednarodnih ekonomskih odnosov, zastopanja interesov in diplomacije. Bil je ambasador Jugoslavije v Avstraliji in ambasador Slovenije v EU in NATO. Vrsto let je bil glavni lobist Slovenije v Bruslju, pred tem namestnik vodje slovenske pogajalske skupine za pogajanja z Evropsko unijo.  >>

Za dobrega pogajalca je pomembno, da pozna glavna pogajalska in lobistična orodja in kako jih v praksi uporabiti. Dr. Cizelj vam bo na praktičnih primerih pokazal prav to.

 

 

Program je namenjen ambicioznim posameznikom

Vabimo vodilne in vodstvene delavce, vodje timov, vodje prodajnih oddelkov,  PR- ovce, delavce v marketingu, mlade talente, perspektivne kadre – skratka vse, ki želite narediti korak naprej v vaši profesionalni karieri in nadgraditi svoje znanje na področju lobiranja in pogajanj za uspešnost in visok ugled vaše organizacije.

Udeleženci Mini MBA boste po zaključku programa

 • razumeli in poznali boste značilnosti različnih tipov osebnosti in njihovih interakcij
 • zmožni boste učinkovite uporabe lastnih prednosti in slabosti v procesu komuniciranja in pogajanj
 • razumeli boste vloge in namen odnosov z vplivnimi javnostmi in pomen strategij
 • v praksi boste sposobni uporabe najpogostejših strategij odnosov z vplivnimi javnostmi
 • sposobni boste obvladovanja lobističnih orodij in oblikovanje strategij
 • znali boste voditi izvedbo lobistične akcije
 • sposobni oblikovati in obvladovati pogajalske strategije in tehnike
 • poznali in obvladovali pogajalska orodja

Potek programa Mini MBA Strategija lobiranja in pogajanj v praksi

Pričetek programa Mini MBA je z uvodnim srečanjem v živo na DOBA Fakulteti, v Mariboru, kjer boste spoznali ostale udeležence in se med seboj povezali. Na prvem srečanju boste na delavnici spoznali osnove timskega dela kot ključno kompetenco 21. stoletja.

Srečanja si bodo po programu sledila vsak četrtek (4 srečanja).

Dodana vrednost programa

 • Inovativno in personalizirano učenje z delom na konkretnih projektih in takojšnjo uporabnostjo za podjetja.
 • Mreženje - srečali se boste v živo in online s pravimi ljudmi za različne poslovne stike.
 • Vašo prizadevnost in motiviranost bomo nagradili s certifikatom DOBA Fakultete za več priložnosti v karieri. Pogoj za pridobitev certifikata je udeležba na uvodnem srečanju in na treh srečanjih v modulu.
 • Možnost priznavanja neformalnih znanj v programih DOBA Fakultete.

Vaša prijava in kotizacija

Prijavo uredite online.

Vaša investicija v razvoj znanj vaših zaposlenih je 1.190,00 EUR + DDV/osebo

Program izvajamo za organizirano skupino iz istega podjetja. 
Minimalno število: 10

Program mini MBA skozi številke

0

ambicioznih udeležencev

0

ur srečanj v živo s predavatelji in udeleženci

0

ur v interaktivnem online okolju s personaliziranim učenjem

4

študije primerov in rešitev lastnih poslovnih izzivov

Branka Aralica,

MPI Vrelec, direktorica
Kombinacija online učenja in srečanj v živo je bila idealna! Aktivno smo sodelovali in s tem bogatili svoje znanje.

Branka Aralica,

MPI Vrelec, direktorica
Kombinacija online učenja in srečanj v živo je bila idealna! Aktivno smo sodelovali in s tem bogatili svoje znanje.

Zakaj mini MBA na Dobi

Delo izključno na študijah primerov (case study-ih)

Z analiziranjem, sintezo in vrednotenjem ter iskanjem rešitev zase in druge.

Visoka učinkovitost

Srečanja v živo v kombinaciji z interaktivnim online okoljem zagotavljajo visoko učinkovitost.

Mreženje

Srečanja v živo s pravimi ljudmi za različne poslovne stike.

Certifikat

Po opravljenem celotnem programu, boste pridobili certifikat mednarodno priznane fakultete.

Mini MBA

Mini MBA je intenziven, štiritedenski program, oblikovan za pridobivanje neformalnih znanj in kompetenc, v izjemno kratkem času. Program mini MBA skozi študije primera (case study) ponuja moderne, pragmatične vsebine, posredovane na izkustven način, skozi vrednotenje svojega dela in doseganjem napredka.
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Deli