Mini MBA za vodje prihodnosti

Kreiranje zavzetih zaposlenih. Misija mogoče.

Mini MBA za vodje prihodnosti

Mini MBA je edinstven program voditeljstva. Vse teme se zaključijo s študijami primerov za prenos znanja v vašo delovno sredino. Tako v 4 tednih z intenzivnim in personaliziranim učenjem prejmete kakovostne vsebine. Zaradi velike uporabnosti in intenzivne osredotočenosti na prakso je ta program popoln za optimizacijo osebnega načina vodenja in vzpostavitev celovitega sistema upravljanja s talenti ob obvladovanju generacijske različnosti v podjetju. Le tisti, ki zna voditi, je sposoben svoje koncepte tudi uspešno uresničiti ter skupaj s sodelavci oblikovati unikatno vrednost delodajalca.


Program in vsebina modulov
Predavatelji
Komu je program namenjen in kaj boste znali
Potek programa in prijava

Program Mini MBA za optimizacijo osebnega načina vodenja

Uvodno srečanje - Timsko delo, ključna kompetenca 21. stoletja

Mini MBA za vodje prihodnosti je 4-tedenski program, ki se bo začel z uvodnim srečanjem, kjer se boste udeleženci prvič srečali v živo. Na delavnici boste spoznali osnove timskega dela, ki je ključna kompetenca vodij 21. stoletja. Prejeli pa boste tudi napotke za vaše individualno in i program za nadgradnjo in optimizacijo vašega osebnega načina vodenjatimsko delo v posameznem modulu.

Modul 1: Upravljanje s talenti - Prepoznajte, kdo so vaši aduti prihodnosti

 • Proces upravljanja s talenti: privabiti, prepoznati, razviti in obdržati
 • Koristi upravljanja s talenti
 • Prepoznavanje ključnih delovnih mest
 • Klasificiranje talentov
 • Vojna za talente
 • Vloge različnih deležnikov pri upravljanju s talenti

Modul 2: Generacijska različnost - Različnost, ki ustvarja dodano vrednost

 • Pregled in značilnosti generacij
 • Izzivi generacijskih različnosti
 • Vaša prihodnost: milenijci!
 • Strategije za delo z milenijci
 • Medgeneracijsko sodelovanje in inovativnost

Modul 3: Marketing v sodobni organizacijski kulturi - »Prodajte« vaše podjetje kandidatom in zaposlenim

 • Osnove marketinga za nemarketingarje
 • Pomen blagovne znamke
 • Vpliv BZ na kulturo podjetja in na oblikovanje unikatne vrednosti delodajalca z vidika zaposlenega
 • »Real-time« marketing – vpliv na organizacijo in procese
 • Družbena odgovornost kot kadrovsko marketinško orodje
 • Sodobna orodja rekrutacije

Modul 4: Osebnostni management - Postanite uspešnejši in širite nasmeh

 • Usmerjena komunikacija - ukazi in sugestije
 • Voditeljstvo - razlike med motivacijo in inspiracijo za širjenje nasmeha v podjetju
 • Etika vplivanja na nezavedni ravni
 • Osnovne komunikacijskih tehnik
 • Osnovne tehnike podajanja neverbalnih in verbalnih sugestij
 • Sestavljanje metafor
 • Napredni jezikovni vzorci in hipnotične sugestije

Predavatelji, ki vas bodo usposobili za soočanje z izzivi

Mini MBA za vodje prihodnosti bodo vodili praktiki, odlični visokošolski učitelji DOBA Fakultete, ki bodo s sodobnimi učnimi metodami in tehnikami spodbujali vašo aktivnost za dosego kakovostnih rezultatov.

Klemen Žibret - Izkušen menedžer, kadrovski strokovnjak, svetovalec, predavatelj in trener.

mag. Klemen Žibret (video)

Izkušen menedžer, kadrovski strokovnjak, svetovalec, predavatelj in trener. V svoji dosedanji karieri je opravljal vodstvena in vodilna delovna mesta v gospodarstvu v slovenskih in tujih družbah na področju vodenja in organiziranja, upravljanja s človeškimi viri, svetovanja, prodaje ter razvoja zaposlenih. Na DOBA Fakulteti je nosilec predmetov s področja vodenja in ravnanja z ljudmi ter organizacije in menedžmenta. >>

V  programu Mini MBA za vodje prihodnosti vas bo navdušil s poznavanjem celovitega sistema upravljanja s talenti v podjetju in za obvladovanje generacijskih različnosti.

Iztok Sila - Izvrstni strokovnjak na področju marketinga

Iztok Sila, MBA (video)

Izvrstni strokovnjak na področju marketinga, ki se je kalil v vodilnih marketinških agencijah v Sloveniji in na tujem. Kot direktor podjetja danes sodeluje z najboljšimi strokovnjaki in tako nudi zaokroženo storitev, s katero podjetjem pomaga maksimalno izkoristiti priložnosti na trgu. >>

Za vodje in tiste, ki to želite postati, je pomembno oblikovanje blagovne znamke delodajalca in s tem oblikovanje unikatne vrednosti delodajalca z vidika vsakega zaposlenega. "Vse kar počnemo v življenju, je marketing."
 

Andrej Kovačičdr. Andrej Kovačič (video)

Kot svetovalec mednarodnim podjetjem konstantno izboljšuje osebne sposobnosti voditeljev. Postavil je temelje PRO-Aktivnih Komunikacijskih tehnik (PRO-ACT). Kot coach letno izvede več kot 350 ur treningov, največ na področju oglaševanja, medijev in pismenosti, ter komunikacijskih tehnik za javno nastopanje v prodaji. >>

Da smo lahko uspešni vodje, moramo najprej dobro spoznati sebe. Šele potem smo sposobni uspešno voditi druge. Kakšna so sodobne komunikacijske tehnike, ki nam omogočijo spremembe za boljše vodenje bodo spoznali udeleženci prvega Mini MBA za vodje prihodnosti.

Dr. Marko Divjak

dr. Marko Divjak (video)

Psiholog in razvojno raziskovalni sodelavec z dragocenimi izkušnjami na mednarodnih projektih in kompetencami za vodenje. Na DOBA Fakulteti so njegova strokovna področja psihologija prodaje, tržno raziskovanje in raziskovanje na področju prenosljivih kompetenc. Leta 2017 je skupaj z ekipo sodelavcev fakultete razvil prvi MOOC na temo timskega dela v slovenskem jeziku. >>

Na uvodnem predavanju Mini MBA za vodje prihodnost bo za udeležence programa izvedel delavnico Timsko delo kot ključna kompetenca voditelja 21. stoletja.

Program je namenjen ambicioznim posameznikom

 • zaposlenim z visokim potencialom,
 • vodilnim in vodstvenim delavcem,
 • vodjem timov, projektnim managerjem,
 • srednjemu managementu,
 • kadrovnikom,
 • predstavnikom oddelkov,
 • vsem, ki skrbite za kadrovsko podporo in razvoj zaposlenih,
 • direktorjem start-upov,
 • mladim talentom, perspektivnim kadrom,
 • tehničnim specialistom: vodstveno osebje, vodje servisov, vodje linij ...

Skupno vsem je, da se želite usposobiti za uspešno vodenje, se kvalificirati za višji menedžerski položaj - v kolikor pa ste že, pa boste sistematično obnovili osnove.

Udeleženci mini MBA boste po končanem programu ...

 • Sposobni dela v timu.
 • Sposobni razumeti osebni management in s tem postali uspešnejši in sposobni širiti nasmeh v podjetju.
 • Se naučili izbranih veščin socialne dinamike, obvladovanja emocionalnih stanj sebe in drugih ter spoznali pomen sprememb voditeljstva za uspešno in srečno vodenje.
 • Razvijali nove veščine naprednih komunikacijskih tehnik, ki lahko omogočijo povzročitev sprememb na nezavedni ravni.
 • Razvijali voditeljske ter med-človeške kompetence, kot so motiviranje sodelavcev ter obvladovanje procesa spreminjanja.
 • Sposobni graditi blagovno znamko delodajalca, oblikovati unikatno vrednost delodajalca z vidika zaposlenega ter razumeli družbeno odgovornost in kulturo podjetja. Le ta je vse bolj podvržena spreminjanju osnovne filozofije, zato vas bomo naučili »prodajati« podjetje; tako kandidatom za zaposlitev, kakor tudi zaposlenim.
 • Sposobni vzpostaviti celovit sistem upravljanja s talenti v podjetju, prepoznati ključna delovna mesta in klasificirati talente ter razumeli vloge različnih deležnikov pri upravljanju s talenti.
 • Sposobni obvladovati generacijsko različnost v podjetju in jo tako preobrnili v dodano vrednost ter prepoznali in obvladovali posebnost naše prihodnosti: milenijcev.

Potek programa 

Pričetek programa Mini MBA je z uvodnim srečanjem v živo na DOBA Fakulteti, v Mariboru, kjer boste spoznali ostale udeležence in se med seboj povezali. Na prvem srečanju boste na delavnici spoznali osnove timskega dela kot ključno kompetenco 21. stoletja.

Srečanja si bodo po programu sledila vsak četrtek (4 srečanja).

Dodana vrednost programa

 • Inovativno in personalizirano učenje z delom na konkretnih projektih in takojšnjo uporabnostjo za podjetja.
 • Mreženje - srečali se boste v živo in online s pravimi ljudmi za različne poslovne stike.
 • Vašo prizadevnost in motiviranost bomo nagradili s certifikatom DOBA Fakultete za več priložnosti v karieri. Pogoj za pridobitev certifikata je udeležba na uvodnem srečanju in na treh srečanjih v modulu.
 • Možnost priznavanja neformalnih znanj v programih DOBA Fakultete.

Kotizacija in prijava

Prijavo uredite online.

Vaša investicija v razvoj znanj vaših zaposlenih je 1.190,00 EUR + DDV/osebo

Program izvajamo za organizirano skupino iz istega podjetja. 
Minimalno število: 10

Program mini MBA skozi številke

0

ambicioznih udeležencev, vodij prihodnosti

0

ur srečanj v živo s predavatelji in udeleženci

0

ur v interaktivnem online okolju s presonaliziranim učenjem

4

študije primerov in rešitev lastnih poslovnih izzivov

Vinko But,

Kmetijska zadruga Šmarje, direktor
Z novo pridobljenim znanjem bom izboljšal svoj način vodenja.

Vinko But,

Kmetijska zadruga Šmarje, direktor
Z novo pridobljenim znanjem bom izboljšal svoj način vodenja.

Zakaj mini MBA na Dobi

Delo izključno na študijah primerov (case studyih)

Z analiziranjem, sintezo in vrednotenjem ter iskanjem rešitev zase in druge.

Visoka učinkovitost

Srečanja v živo v kombinaciji z interaktivnim online okoljem zagotavljajo visoko učinkovitost.

Mreženje

Srečanja v živo s pravimi ljudmi za različne poslovne stike.

Certifikat

Po opravljenem celotnem programu, boste pridobili certifikat mednarodno priznane fakultete.

Mini MBA

Mini MBA je intenziven, štiritedenski program, oblikovan za pridobivanje neformalnih znanj in kompetenc, v izjemno kratkem času. Program mini MBA skozi študije primera (case study) ponuja moderne, pragmatične vsebine, posredovane na izkustven način, skozi vrednotenje svojega dela in doseganjem napredka.
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Deli