Mikro master program: Inovativno izobraževanje online

Prvi in edini v Sloveniji

Mikro master program: Inovativno izobraževanje online

Hiter prehod iz tradicionalnega v online izobraževanje, ki smo mu bili na področju visokega šolstva priča v zadnjih dveh letih, ponuja priložnosti za posodabljanje visokošolskega izobraževanja, a ima hkrati tudi svoje pasti. Kakovostno in učinkovito online izobraževanje je namreč veliko več kot le predvajanje video predavanj ali pošiljanje navodil študentom po e-pošti. Online izobraževanje je prava interaktivna revolucija, a že dolgo ni le stvar tehnologije in opreme, temveč predvsem miselnosti in pedagoških pristopov.

Vabimo vas v certificiran mikro master program: Inovativno izobraževanje online. V njem boste v treh tednih, v treh vsebinsko zaokroženih modulih, skozi uravnoteženo razmerje teoretičnih izhodišč in konkretnih praktičnih primerov in usmeritev usvojili temeljne principe online izobraževanja ter jih znali prenesti v lastno pedagoško prakso. Usposabljanje je že uspešno zaključilo 70 naših visokošolskih učiteljev in predavateljev.


Program in vsebine
Komu je program namenjen in kaj boste znali
Izvajalci programa
Potek programa in prijava

V 24 letih izvajanja online izobraževanja smo na DOBI pridobili izjemne izkušnje in odličen know how na področju izvedbe online izobraževanja s poudarkom na uvajanju učinkovitih pedagoških praks. Tako boste udeleženci programa skozi uravnoteženo razmerje teoretičnih izhodišč in konkretnih praktičnih primerov in usmeritev ob podpori strokovnjakov s področja online izobraževanja usvojili njegove temeljne principe. Program je primerljiv s sorodnimi programi v svetu.

1. modul: Teoretični in razvojni vidiki online izobraževanja

Predavateljica: dr. Mateja Brejc

 • Definicije, klasifikacije in značilnosti online izobraževanja.  
 • Značilnosti online izobraževanja v svetu, Evropi  in Sloveniji.
 • Pomen tehnologij pri online izobraževanju.
 • Spremenjena vloga učitelja pri online izobraževanju.
 • Kaj vse je potrebno  s predagoškega vidika za učinkovito online izobraževanje.
 • Ključne teorije učenja pri online izobraževanju.

2. modul: Učenje in izobraževanje online je drugačno

Predavateljica: mag. Vesna Kolenc Potočnik

 • Sinhrono in asinhrono online izobraževanje.
 • Pomen motivacije, pedagoške podpore in discipline.
 • Komunikacija in povratna informacija.
 • Načrtovanje online izobraževanja.
 • Individualno in timsko delo.
 • Domišljeni pedagoški pristopi.
 • Personalizacija učenja s pomočjo različnih orodij.

3. modul: Sodobni pristopi k preverjanju in ocenjevanju znanja online

Predavatelj: dr. Marko Divjak

 • Načrtovanje in priprava predmeta in učnih aktivnosti za doseganje učnih izidov.
 • Sprotno preverjanje in ocenjevanje znanja.
 • Učinkoviti načini preverjanja in ocenjevanja znanja online.
 • Zakaj in kdaj uporabljamo učne analitike.

Program je namenjen: 

visokošolskim učiteljem, višješolskim predavateljem, dekanom, prodekanom, ravnateljem, vodjem in predavateljem izobraževalnih ustanov za odrasle in vsem, ki potrebujete usposobljenost za uporabo sodobnih pedagoških pristopov v online izobraževanju.

Udeleženci boste po zaključenem programu:

 • poznali glavne razlike med tradicionalnim, kombiniranim in online izobraževanjem ter  razumeli glavne značilnosti online izobraževanja;
 • ozavestili drugačno vlogo učitelja pri online izobraževanju;
 • razumeli in znali v praksi uporabiti osnovne pedagoške zakonitosti online izobraževanja;
 • poznali principe komuniciranja online in jih sposobni prenesti v prakso; 
 • razumeli pomen motivacije, podpore in povratne informacije v online izobraževanju ter jih uporabiti v pedagoški praksi;
 • znali načrtovati učne enote v online izobraževanju;
 • poznali posebnosti preverjanja in ocenjevanja znanja v online izobraževanju in jih znali prenesti v prakso;
 • razumeli vlogo analitik učenja za izboljšanje lastnih praks online izobraževanja.

 

Program bodo vodili strokovnjaki s področja online izobraževanja z bogatimi izkušnjami iz prakse. Med izobraževanjem vas bo spremljal tudi online mentor.

 

dr. Mateja Brejc, visokošolska učiteljica DOBA Fakultete z dolgoletnimi izkušnjami v izobraževanju online  

Dr. Mateja Brejc že več let poučuje predmete področja online izobraževanja tako na dodiplomski kot tudi magistrski stopnji študija na DOBA Fakulteti. Raziskovalno se ukvarja s področjem online izobraževanja, pedagoškim inoviranjem ter v zadnjem času tudi z umetno inteligenco v izobraževanju. Na DOBA Fakulteti je pretekla leta organizirala in vodila posvete, znanstvene konference in razvojna srečanja na temo online izobraževanja in umetne inteligence.

 


mag. Vesna Kolenc Potočnik, vodja magistrskih programov na DOBA Fakulteti

Mag. Vesna Kolenc Potočnik že več kot desetletje skrbi za odlično pripravo magistrskih predmetov na DOBA Fakulteti. Njeno področje obsega tako usmeritve visokošolskih učiteljev za kakovostno pripravo predmetov za online izvedbo, spremljanje pedagoških inovacij in implementacijo le-teh v študijski proces in predmete. Po duši je razvojnica, ki z zanimanjem sledi vsem trendom na področju visokošolskega izobraževanja in online izobraževanja ter jih smiselno uvaja v pedagoški proces. Proces online študija na DOBA Fakulteti pozna od začetka priprave programa do evalvacije programov in predmetov. Je dejavna članica razvojnih timov fakultete. 


Dr. Marko Divjak, visokošolski učitelj DOBA Fakultete z dolgoletnimi izkušnjami v izobraževanju online

Dr. Marko Divjak je zaposlen na DOBA Fakulteti, kjer že več kot deset let poučuje online predmete povezane s komuniciranjem in psihologijo. Raziskovalno se ukvarja s področjem online izobraževanja, s preučevanjem psiholoških značilnosti študentov v online učnem okolju, z razvojem in merjenjem prenosljivih kompetenc, zlasti timskega dela pri online študiju, komunikacije in medosebnih veščin, zanima pa ga tudi implementacija konceptov pozitivne psihologije v izobraževanju in organizacijskem kontekstu. Je član raziskovane skupine in Inštituta za e-izobraževanje na DOBA Fakulteti.

Online mikro master program bo potekal v celoti online, v treh modulih. V vsakem modulu boste udeleženci ob webinarjih predavateljev, v skladu z njegovimi  navodili, pripravili individualno nalogo, ki je povezana z vsebino modula. Sodelovali boste z drugimi udeleženci v forumih in klepetalnicah, od predavateljev pa dobivali povratne informacije. Pri delu vas bo spremljal online mentor, ki bo skrbel za podporo in usmerjanje.  

Skratka  v procesu tritedenskega izobraževanja boste tudi sami izkusili kako kakovostno e-izobraževanje poteka in kaj vse je za to pomembno.

Po zaključenem usposabljanju  boste opravljali še krajši test znanj in prejeli certifikat

Za nemoteno izobraževanje potrebujete osebni ali prenosni računalnik (priporočeno, da ni starejši od pet let) z dostopom do interneta; slušalke z mikrofonom in spletno kamero. Do virtualnega okolja boste lahko dostopali kjerkoli in kadarkoli po načelu 24/7.

Potek programa

Dodana vrednost programa

 • Edini program v Sloveniji, namenjen kakovostnemu in inovativnemu online izobraževanju v visokem šolstvu. Sledi svetovnim trendom na tem področju.
 • Izvajalci programa so strokovnjaki na področju online izobraževanja v visokem šolstvu z dolgoletnimi izkušnjami.
 • Praktičnost programa z delom na konkretnih primerih, s pomočjo katerih boste uvajali sodobne pedagoške pristope v online izobraževanju.
 • Po končanem mikro mastru pridobite potrdilo o uspešno zaključenem izobraževanju.

Prijava

Prijava: Izpolnite online obrazec

Mateja Sračnik, predavateljica,

udeleženka Mikro master programa
Program mi je dal poglobljen vpogled in spoznanja o tem, kaj e-izobraževanje sploh je, kakšne so njegove značilnosti ter kakšno vlogo ima pri tem učitelj. Obravnavali smo tiste vsebine, ki so ključne za kvalitetno izpeljavo online izobraževanja.

Mateja Sračnik, predavateljica,

udeleženka Mikro master programa
Program mi je dal poglobljen vpogled in spoznanja o tem, kaj e-izobraževanje sploh je, kakšne so njegove značilnosti ter kakšno vlogo ima pri tem učitelj. Obravnavali smo tiste vsebine, ki so ključne za kvalitetno izpeljavo online izobraževanja.

Zakaj se odločiti za online mikro master na DOBI

Prvi in edini v Sloveniji

Namenjen kakovostnemu in inovativnemu poučevanju online, ki sledi svetovnim trendom.

Strokovnjaki s področja online izobraževanja

Ki vam bodo podali praktične nasvete in teoretično podlago za sodobno poučevanje online.

Bodite v koraku s trendi

Popeljite svoje online poučevanje na visok nivo primerljiv z najboljšimi v svetu.

Potrdilo

Po končanem mikro mastru pridobite potrdilo o uspešno zaključenem izobraževanju.

24 LET ONLINE ŠTUDIJA NA DOBI

Mineva 24 let, odkar smo na DOBI pričeli s prvim online programom, v katerega je bilo vpisanih 26 študentov. Danes smo največja online izobraževalna ustanova v jugovzhodni Evropi z edinima mednarodnim akreditacijama v tem prostoru in 2.000 online udeleženci in študenti letno. Izvajamo 17 akreditiranih online javnoveljavnih programov, delujemo na 4 trgih.
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Deli