Mini MBA: Krmarjenje družinskih podjetij za uspeh več generacij

Mini MBA: Krmarjenje družinskih podjetij za uspeh več generacij

Mini MBA: Krmarjenje družinskih podjetij za uspeh več generacij

Na podlagi anketiranja slovenskih družinskih podjetij in znanj, ki jih v tem trenutku najbolj potrebujejo, smo pripravili edinstven, intenziven 3-tedenski Mini MBA program, ki poteka 100% online. Oblikovan je tako, da vam bo pomagal pri reševanju univerzalnih vprašanj, ki se nanašajo na družinsko podjetništvo.

V Sloveniji je kar 83 % podjetij družinskih podjetij, vendar nimamo tradicije in izkušenj s tranzicijo družinskih podjetij, zato je toliko bolj pomembno, da se v družinskih podjetjih zavedamo pomena pravočasne priprave na prenos nasledstva med generacijami. Za prenos nasledstva pa so potrebna znanja. Udeleženci boste s kombinacijo študija literature, individualnih nalog in študij primerov delali na aktualnih in praktičnih vsebinah ter s pomočjo njih razvili lastne rešitve za svoje družinsko podjetje in strateški plan podjetja. Mini MBA izvajajo visokošolski učitelji DOBA Fakultete s praktičnimi izkušnjami na področju družinskega podjetništva

Z vavčerjem Slovenskega podjetniškega sklada do 60 % povračila stroškov kotizacije!

DOBA Fakulteta je vpisana v evidenco strokovnjakov in izvajalcev za izvajanje svetovalnih storitev in usposabljanj na področju prenosa lastništva družinskih podjetij na javni agenciji SPIRIT. Tako boste lahko uveljavljali delno povračilo stroškov programa Mini MBA, vse informacije v zvezi z vavčerjem najdete na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada. Vavčer je že aktiven, zato vam predlagamo, da se čim prej prijavite.


Program in vsebine
Komu je program namenjen in kaj boste znali
Predavatelji programa
Potek programa in prijava

Oglejte si online predstavitev programa >>

Uvodno srečanje s predavatelji programa

Uvodno srečanje mini MBA programa bo v ponedeljek, 29. marca, ob 13. uri.

Uvodno srečanje je namenjeno predstavitvi programa, vsebin modulov, načina dela in predstavitvi izvajalcev Mini MBA programa. Predavatelji posameznega modula, strokovnjaki na področju družinskega podjetništva, vam bodo predstavili vsebine in način dela posameznega modula. Zaključek srečanja bo namenjen prestavitvi in uporabi virtualnega prostora, kjer bo online program potekal in vašim vprašanjem.

Modul 1: Izzivi družinskih podjetij v časih sprememb – jih razumeti in obvladati

Predavateljica: dr. Marina Letonja

 • Uvod v družinsko podjetništvo – kaj pomenijo za družine, lastnike in podjetja glavni svetovni trendi, usmerjanje v trajnost, konkurenčnost in digitalizacijo.
 • Proučevanje sistema družinskega podjetja in izzivov nasledstva v managementu in lastništvu družinskih podjetij.
 • Uskladitev družine, poslovne strategije in upravljanja.
   

Modul 2: Komunikacija v družini – ključ do uspeha

Predavatelj: dr. Andrej Kovačič

 • Usmerjena komunikacija.
 • Vpogled v psihološko dinamiko družinskega podjetja.
 • Osnovne komunikacijske tehnike in reševanje konfliktov.
 • Razumevanje in krepitev kompleksne družinske dinamike in medsebojnih odnosov.
   

Modul 3: Uspešno krmarjenje družinskega podjetja – priprava strateškega načrta

Predavatelj: dr. Jaka Vadnjal

 • Kako uspešno usmerjati družinsko podjetje v prihodnosti, ostati konkurenčen in združevati generacije.
 • Strateški plan družinskega podjetja – v katero smer krmariti družinsko podjetje, da se zagotovi dolgoročni obstoj in združenost generacij.
   

Celoten program poteka online.

Za pridobitev certifikata ob zaključku programa je treba opraviti vse naloge programa in strateški plan družinskega podjetja.

Program je namenjen:

 • Potencialnim in obstoječim naslednikom družinskih podjetij.
 • Menedžerjem družinskih podjetij.
 • Širšim družinskim članom v družinskih podjetjih.
 • Drugim sodelavcem družinskih podjetij.

Udeleženci boste po zaključku Mini MBA programa:

 • Zmožni opredeliti in učinkovito uporabiti prednosti in slabosti za doseganje dolgoročne uspešnosti družinskega podjetja.
 • V praksi sposobni uporabljati komunikacijske tehnike in znali reševati konflikte s ciljem izboljšanja komunikacije.
 • Razumeli pomen priprave in pripravili predlog strateškega plana družinskega podjetja.

 Možnost mentorstva predavateljev programa po zaključku programa.

Program bodo vodili praktiki, odlični visokošolski učitelji DOBA Fakultete, ki bodo s sodobnimi učnimi metodami in tehnikami spodbujali vašo aktivnost za dosego kakovostnih rezultatov.

dr. Marina Letonja 

Je strokovnjakinja in dolgoletna raziskovalka na področju družinskega podjetništva. Sodeluje v raziskavah na področju družinskega podjetništva in inovativnosti naslednikov v manjših družinskih podjetjih, psihološkega kapitala in stilov vodenja v povezavi z uspešnostjo poslovanja družinskih podjetij. Podjetniško znanje si je nabirala na številnih usposabljanjih doma in v tujini. Svetovalne izkušnje v majhnih podjetjih si je pridobila skozi številne različne domače projekte. Mentorirala je nastajanje preko 700 poslovnih načrtov.
 

dr. Andrej Kovačič 

Dr. Kovačič je trener komunikacijskih tehnik. Postavil je temelje PRO-Aktivnih Komunikacijskih tehnik (PRO-ACT). Kot trener letno izvede več kot 500 ur treningov komunikacijskih tehnik največ na področju, managementa, prodaje, pogajanj in oglaševanja. Že vrsto let trenira študente, vodstva podjetij in neprofitnih organizacij (letno več kot 1000 novih oseb in vodi več podjetij.

 

dr. Jaka Vadnjal 

Vodil je številne raziskovalne in razvojne projekte in pri njih sodeloval. Redno piše tudi za strokovne revije. Glavne teme njegovega raziskovanja in pisanja so podjetništvo, družinsko podjetništvo, podjetništvo med mladimi in podjetniško financiranje. Svetoval je številnim malim in srednjim podjetjem ter več vladam JV Evrope na temo vzpostavljanja spodbudnega okolja za podjetništvo.

V 22 letih izvajanja online izobraževanja smo na DOBI pridobili izjemne izkušnje in odličen know how na področju izvedbe online izobraževanj s poudarkom na uvajanju učinkovitih pedagoških praks. Vemo, kako izvesti kvalitetno interaktivno online izobraževanje, kjer boste udeleženci v središču pozornosti in vam bodo predavatelji na voljo po več komunikacijskih kanalih za vsa vaša vprašanja in dileme.

Mini MBA program bo potekal v celoti online. Za nemoteno spremljanje potrebujete osebni ali prenosni računalnik (priporočeno, da ni starejši od pet let) z dostopom do interneta; slušalke z mikrofonom; priporočamo tudi kamero. Do virtualnega okolja boste lahko dostopali kjerkoli in kadarkoli po načelu 24/7.

Dodana vrednost programa

 • Edini online program v Sloveniji, namenjen potencialnim in obstoječim naslednikom družinskih podjetij, menedžerjem in vsem zaposlenim v družinskem podjetju.
 • Vsebine programa smo pripravili na podlagi ankete med družinskimi podjetji v Sloveniji.
 • Predavatelji programa so strokovnjaki na področju družinskega podjetništva s praktičnimi izkušnjami.
 • Praktičnost programa z delom na konkretnih primerih in študijah primerov iz Slovenije in tujine.
 • Pripravili boste strateški plan družinskega podjetja.
 • Po končanem Mini MBA programu pridobite certifikat o uspešno zaključenem izobraževanju.
 • Možnost mentorstva predavateljev programa po zaključku programa.

Na koncu programa prejmete certifikat o uspešnem zaključku programa. Za pridobitev certifikata ob zaključku programa je potrebno opraviti vse naloge programa in strateški plana družinskega podjetja.
 

Kotizacija in prijava

Cena programa: 890,00 EUR, DDV ni vključen.

V ceno je vključeno:

 • Vsa gradiva v programu.
 • Izkušnje in znanja predavateljev programa.
 • Virtualni prostor, kjer bo program potekal.
 • Strateški plan za vaše družinsko podjetje.
 • Certifikat ob koncu programa.

Popusti: 20% popusta za dva ali več zaposlenih iz istega podjetja.

Možnost povračila stroškov programa

DOBA Fakulteta je vpisana v evidenco strokovnjakov in izvajalcev za izvajanje svetovalnih storitev in usposabljanj na področju prenosa lastništva družinskih podjetij na javni agenciji SPIRIT. Tako boste lahko uveljavljali delno povračilo stroškov programa Mini MBA, vse informacije v zvezi z vavčerjem najdete na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada. Vavčer je že aktiven, zato vam predlagamo, da se čim prej prijavite.

Program Mini MBA v številkah

1

online program na tem področju v Sloveniji

3

vrhunski predavatelji – praktiki področja

0 %

popusta za več udeležencev iz istega podjetja

1

strateški plan vašega podjetja

Zakaj Mini MBA na DOBI

Vsebine in znanja, potrebna družinskim podjetjem

Na podlagi anketiranja slovenskih družinskih podjetij.

Visoka učinkovitost

Veliko interakcije s predavatelji po modelu 24/7 z delom na konkretnih primerih.

Strateški plan

Vašega družinskega podjetja pod mentorstvom najboljših predavateljev – praktikov.

Možnost svetovanja

Možnost mentorstva predavateljev programa po zaključku programa.
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Deli