Novice

Spremljajte naše novice
23. marec 2021

Dekan DOBA Fakultete: 20 let raziskovalne dejavnosti na DOBI

V času priprav na preobrazbo v fakulteto je DOBA Maribor želela doseči napredek tudi na področju znanstvenoraziskovalnega dela. Tako je bil leta 2001 ustanovljen Inštitut za raziskave in razvoj.

Po tem, ko je bila leta 2004 ustanovljena DOBA Fakulteta, je delovanje inštituta podpiralo tudi kasnejši razvoj magistrskega in od leta 2019 tudi doktorskega podiplomskega študija. Inštitut se je leta 2006 preimenoval v Poslovni inštitut DOBA Fakultete in je predvsem razvijal znanstvenoraziskovalno dejavnost na področjih, ki ga označujejo danes:

  • ekonomija (s poudarkom na mednarodnih ekonomskih odnosih in mednarodnih financah);
  • marketing (s poudarkom na prodaji in odnosih z javnostmi); 
  • podjetništvo (s poudarkom na majhnih, srednjih in družinskih podjetjih);
  • menedžment (s poudarkom na organizaciji in strateškem menedžmentu); 
  • sodobna področja poslovnih ved (tehnološki razvoj, digitalizacija, pametna mesta) ter
  • visokošolsko izobraževanje (s poudarki: online študij in didaktika ter razvoj visokošolskega izobraževanja).

Sprva je Poslovni inštitut zajemal vse učitelje in sodelavce fakultete, pred leti pa smo se zaradi učinkovitejšega planiranja njegove dejavnosti bolj osredotočali na ožjo raziskovalno skupino. To danes predstavljajo učitelji, ki so zaposleni na fakulteti. Že od svojih začetkov je glede na rezultate objav, prijavljenih in odobrenih raziskovalnih projektov zunanjih financerjev ter internih razvojnih projektov Poslovni inštitut opravičeval svoje ime. Na to kaže nenehna rast njegovega izplena, kjer še posebej izpostavljamo objave, ki služijo razvoju študijskih vsebin in rednemu napredovanju učiteljev v nazivih, ter trud za vključevanje študentov v raziskovalno delo tako v okviru njihove študijske obveze kot tudi izven nje. Posebej omenjamo še pomembno publicistično dejavnost, kamor spadajo ustanovitev in rast fakultetne znanstvene in strokovne revije Mednarodno inovativno poslovanje, publikacije ob konferencah, ki jih je organizirala fakulteta in vsakoletno znanstveno monografijo. Rezultat tovrstnih prizadevanj so rezultati pri merilih SICRIS in citati prispevkov članov inštituta v pomembnih mednarodnih revijah, kot jih vrednoti Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Poleg prizadevanj za čim uspešnejše izpolnjevanje formalnih meril za domače in mednarodne akreditacije je eden pomembnih ciljev in poslanstvo Poslovnega inštituta DOBA Fakultete biti dejaven na področju raziskav za razvoj okolja. Njegovi člani so iniciatorji, organizatorji ter vsebinski nosilci domačih in mednarodnih znanstvenih in strokovnih konferenc, ki jih organizira fakulteta, sodelujejo na njenih okroglih mizah, oblikujejo prispevke na področju vsebinskega marketinga za objavo na spletnih straneh fakultete ter s poljudnimi prispevki nastopajo v nacionalnih medijih.

Za čim boljši prispevek Poslovnega inštituta k uresničevanju ciljev in strategije fakultete v prihajajočem obdobju plani poudarjajo pomembna področja nadaljnje rasti fakultete in inštituta. To je najprej povečanje vključevanja študentov in diplomantov fakultete v znanstvenoraziskovalno dejavnost fakultete. Zatem kljub razmeroma dobrim rezultatom na tem področju želimo še intenzivirati raziskave na področjih profila in samega delovanja fakultete (še posebej online študija). Zatem dajemo poudarek na izboljšanju rezultatov pri pridobivanju raziskovalnih projektov, ki so financirani od zunaj. Še naprej pa si nameravamo prizadevati za še aktivnejše vključevanje pogodbenih učiteljev fakultete v znanstvenoraziskovalno dejavnost Poslovnega inštituta DOBA Fakultete. 

Prof. dr. Rasto Ovin,
dekan DOBA Fakultete

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Deli