Novice

Spremljajte naše novice
12. september 2018

Brezplačen študij na Višji strokovni šoli za zaposlene

DOBA EPIS, Višja strokovna šola sodeluje v projektu MUNERA 3 – Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018–2022.

Cilj projekta je povečati vključenost zaposlenih v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter izboljšati njihove kompetence zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Projekt Munera 3 omogoča brezplačen študij za zaposlene v višješolskih študijskih programih. Na Višji strokovni šoli na Dobi omogočamo brezplačen študij v višješolskih programih Informatika, Varstvo okolja in komunala ter Organizator socialne mreže.

Prosta mesta

Informatika

20 mest

Varstvo okolja in komunala

20 mest

Organizator socialne mreže

10 mest

Prijave za brezplačno vključitev zbiramo do zapolnitve prostih mest. Upoštevan bo vrstni red dospelosti prijav.

Pogoji za vključitev:

  • kandidat mora imeti zaključeno vsaj štiriletno srednjo šolo
  • kandidat mora biti zaposlen (ob vpisu bo potrebno priložiti dokazilo: izjava delodajalca ali izpis iz ZPIZa)
  • kandidat mora imeti stalno prebivališče v vzhodni kohezijski regiji

Kako opravite prijavo:

  1. Izpolnite PRIJAVNICO
  2. Priložite dokazila – overjeno kopijo spričevala o opravljeni maturi ali zaključnem izpitu ter izjava delodajalca oziroma izpis iz ZPIZ-a
  3. Vse skupaj pošljite na DOBA, Prešernova ulica 1, 2000 Maribor (lahko prinesete tudi osebno, v tem primeru ne potrebujete overjene kopije spričevala in je dovolj original spričevalo na vpogled)
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo