Novice

Spremljajte naše novice
17. julij 2019

Brezplačen študij na Višji strokovni šoli za zaposlene

DOBA EPIS, Višja strokovna šola sodeluje v projektu MUNERA 3 – Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018–2022.

Cilj projekta je povečati vključenost zaposlenih v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter izboljšati njihove kompetence zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Projekt Munera 3 omogoča brezplačen študij za zaposlene v višješolskih študijskih programih. Na Višji strokovni šoli na Dobi omogočamo brezplačen študij v višješolskih programih Informatika, Varstvo okolja in komunala ter Organizator socialne mreže.

Prosta mesta za brezplačen študij:

Informatika: 8 mest
Varstvo okolja in komunala: 5 mest
Organizator socialne mreže: 11 mest

Prijave za brezplačno vključitev zbiramo do zapolnitve prostih mest. Upoštevan bo vrstni red dospelosti prijav.

Pogoji za vključitev:

  • kandidat mora imeti zaključeno vsaj štiriletno srednjo šolo
  • kandidat mora biti zaposlen (ob vpisu bo potrebno priložiti dokazilo: izjava delodajalca ali izpis iz ZPIZa)
  • kandidat mora imeti stalno prebivališče v vzhodni kohezijski regiji

Kako opravite prijavo:

  1. Na prosta mesta se boste lahko prijavili od 26. do 30. avgusta z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe
  2. Po 2. septembru lahko vpis opravite tudi direktno na šoli.
  3. Upoštevan bo vrstni red dospelosti prijav.

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Evropski socialni sklad
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli