Novice

Spremljajte naše novice
20. marec 2020

Dekan DOBA Fakultete: Kako zagotoviti delovanje gospodarstva po COVID-19


Kot vidimo iz poročil, virus k nam šele prav prihaja – le upamo lahko, da ne bomo imeli takšnega scenarija kot v Lombardiji. Dobro bi lahko bilo to, da nimamo tako gosto poseljenih in onesnaženih območij. Že zdaj se vidijo in nakazujejo za naprej gospodarske težave, ki so povezane s prekinitvijo tokov ljudi in blaga. Tržno gospodarstvo, kot je naše, ima tipično strukturo, v kateri prevladujejo srednja in majhna podjetja, pomemben pa je tudi delež samozaposlenih. Če je v velikih podjetjih z varnimi razdaljami med majhnim številom ljudi v velikih halah še moč zagotavljati neko varnost, to za majhna in v veliki meri tudi storitvena podjetja ne velja. Združeno vse skupaj to že na kratek rok pomeni velik upad povpraševanja, zmanjšanje prihodkov in grožnja delovnim mestom. Če z virusom v doglednem času ne opravimo, lahko pride do tako spremenjenih pogojev gospodarjenja, da bomo potrebovali veliko časa in žrtev, da se bomo lahko približali razmeram, ki smo jih vajeni.

TREBA JE UKREPATI TUKAJ IN ZDAJ
Težko se je zgledovati po drugih, a očitno so vsaj doslej prinašali rezultate velika discipliniranost prebivalstva in pa obsežna testiranja, ki omogočijo sledenje virusu. Verjamem, da je Slovenija izbrala dobro in seveda razmeram prilagojeno taktiko. Menim, da je bil na gospodarskem področju logičen in ustrezen ukrep odlog plačevanja prispevkov samostojnim podjetnikom in samozaposlenim, ki so doslej poslovali normalno, za prihodnje tri mesece za dve leti, kot tudi odlog plačila obveznosti kreditojemalcev za eno leto – to banke in hranilnice lahko naredijo za vse, za tiste, ki so morali zaradi odloka vlade prekiniti s poslovanjem, pa morajo to narediti. Tukaj pa je tudi pokrivanje 50 % plače delavcem, ki zaradi ustavitve javnega prevoza ne morejo na delo.

OMENJENE UKREPE VLADE FINANCIRAJO DRŽAVA IN BANKE TER HRANILNICE
Vendar te seveda niso vreče brez dna. Tako nam sedanji čas gotovo lahko pomagajo premostiti nove zamisli in pobude – od že nekaj let znane iniciative EKOCI za izmenjevalnice lokalne hrane ob gasilskih domovih do pomoči pri varovanju otrok za tiste, ki jih ne moremo pogrešati na njihovih delovnih mestih. Če se stanje ne bi normaliziralo v doglednem času, pa lahko pride do potrebe po solidarnosti – nadaljevanje sedanjih razmer bi pripeljalo do nevzdržne razlike v ekonomski varnosti med tistimi, ki jim dohodke omogočajo zakoni ter predpisi, in tistimi, ki so odvisni le od trga. Tukaj bi bila potrebna velika tankočutnost vlade in odlično bi bilo, ko bi se s svojimi zamislimi pojavila Evropska komisija – že nekaj časa je Italija še kako zrela za takšen ukrep.

AKTUALNO ZAGOTAVLJANJE ONLINE STORITEV
Tako v šolskem sistemu in pri javnih storitvah je ob izbruhu pandemije tudi v Sloveniji postalo aktualno nemoteno zagotavljanje online storitev. Seveda vsi subjekti pri tem nimamo enakega izhodiščnega položaja. Tukaj so gotovo v ospredju izkušnje, ki smo si jih na DOBA Fakulteti uspeli nabrati v zadnjih desetletjih, ko se v našem mednarodnem okolju poudarja pomen izobraževanja na daljavo. Pomembna pa so še znanja, ki bodo potrebna pri ponovni izgradnji gospodarstva in trgov – kar nekaj do zdaj poznanih stalnic, na katere smo lahko računali, se bo popolnoma spremenilo ali pa bodo izginile. Tako že zdaj v ospredje prihajajo kompetence, ki jih na področju poslovanja nudijo sodobne poslovne šole. To so razmišljanje izven okvirov, fleksibilnost in predvsem razumevanje, da v poslovnem svetu nenehno potekajo spremembe. Njim se ne moremo izogniti in predstavljajo za uspešne gospodarstvenike le nov izziv.

DOBA Fakulteta je s svojo vizijo in poslanstvom, predvsem pa z dokazano dobro prakso s svojimi programi dokazala, da se tega zaveda in pripravlja svoje diplomante na močno spremenjene razmere.

 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli