Novice

Spremljajte naše novice
07. april 2022

DOBA Fakulteta je športnikom prijazna fakulteta

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez je DOBA Fakulteti podelil priznanje Športnikom prijazno izobraževanje.

Na DOBA Fakulteti izpolnjujemo pogoje za razvit pristop k spodbujanju dvojne kariere in zagotavljanju športnikom prijaznega izobraževanja, za kar smo prejeli priznanje Olimpijskega komiteja Športnikom prijazno izobraževanje za leti 2021 in 2022.

Športniki, ki razmišljajo o študiju, velikokrat kot največjo oviro pri študiju vidijo čas in usklajevanje študija s svojimi obveznostmi. Da je DOBA Fakulteta res prava izbira za športnike, je potrdilo že več kot 50 vrhunskih slovenskih športnikov in športnic. Med njimi tudi olimpijska prvakinja Urška Žolnir, ki je tudi ena od ambasadork online študija na DOBA Fakulteti.

Športniki, vpisani na DOBA Fakulteto, kot ključne prednosti študija izpostavljajo možnost popolnega online študija, prilagoditev, fleksibilnost, hitro odzivnost in osebni pristop/odnos.

Zakaj DOBA Fakulteta nudi športnikom prijazno in učinkovito pot do diplome?

Dobin model online študija temelji na osebnem pristopu študenta. Že pred študijem se osebni svetovalci posvetijo vsakemu posamezniku, opravijo svetovanje v živo ali online in predstavijo potek online študija ter možne prilagoditve za njihove potrebe.

Med študijem imajo posebno vlogo tudi osebni akademski svetovalci, ki skrbijo, da študentova pot od prvega dne poteka čimbolj gladko. Spremljajo študente med študijem, jih usmerjajo in motivirajo za proaktiven pristop k študiju ter zaključku študija. V primeru težav skupaj s svetovalcem opredelijo študijsko pot, da lahko kljub nepričakovanim težavam uspešno zaključijo študij.

Pri samem študiju za študente skrbijo tudi online mentorji, ki jih motivirajo in odgovarjajo na vsa vprašanja ki jih imajo študenti pri predmetu (tudi med vikendi). Študente opominjajo tudi na roke za oddajo nalog, na webinarje in jih spodbujajo, da si študenti tudi med sabo pomagajo.

Posebne prilagoditve za športnike zajema študij po individualiziranem študijskem načrtu, možnost kasnejše oddaje nalog, dodatni izpitni roki in preverjanje znanja izven tekmovalnega obdobja, podaljšanje statusa študenta, odobritev pogojnega vpisa in možnost individualnega dela (v primeru, da se pri predmetu opravljajo timske naloge).

Dobina finančna podpora športnikom

Iz Dobinega učnega sklada bomo športnikom, ki se bodo v letu 2022/2023 prvič vpisali v katerikoli študijski program na DOBA Fakulteti ali Višji strokovni šoli namenili  300,00 EUR in jim tako znižali za ta znesek strošek šolnine. 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Deli