Novice

Spremljajte naše novice
26. februar 2020

DOBA Fakulteta podpisala Slovensko nacionalno deklaracijo za pospešitev digitalne preobrazbe mest, vasi in skupnosti v trajnostno usmerjeno pametno družbo

Kot navedeno v deklaraciji ↗, podpisniki verjamemo, da »se z digitalno preobrazbo družbe odpira edinstvena razvojna priložnost preobraziti slovenska mesta, vasi in skupnosti v pametna in trajnostna okolja, ki bodo vsem prebivalcem omogočila boljše pogoje za življenje in delo …«. Poudarki v deklaraciji so tudi na boljšem povezovanju tako za sodelovanje pri projektih, črpanju sredstev kot za poenotenje (z vidika standardov) informacijskih sistemov.

Podpisniki nacionalne deklaracije smo se dodatno zavezali k naslednjemu:

  • h krepitvi digitalnih veščin in digitalne pismenosti ljudi za pametno uporabo digitalnih storitev,
  • k vključevanju končnih uporabnikov v razvoj digitalni storitev, ki bodo zasnovane na uporabniku prijazen način ter prilagojene njihovemu znanju in možnostim,
  • k varovanju človekovih pravic ter upoštevanju družbene in okoljske blaginje v digitalni preobrazbi,
  • k uporabi odprtih standardov za digitalne rešitve, aplikacije in storitve.

Evropska unija pripravila evropsko deklaracijo JOIN, BOOST, SUSTAIN ↗

Tej se pridružujejo tudi občine in s podpisom so se odločevalci na vseh ravneh javne uprave (lokalna uprava, regionalna, državna uprava, EU) zavezali k združitvi moči pri spodbujanju trajnostne digitalne preobrazbe mest in skupnosti v EU, saj verjamejo, da sta tesno sodelovanje na podlagi upravljanja na več ravneh v EU in soustvarjanje z državljani ključna za poslanstvo preobraziti evropska mesta in skupnosti v pametne in trajnostne kraje, kjer ljudje radi živijo in delajo.

DOBA Fakulteta se s tem dodatno zavezuje k posodabljanju magistrskega programa Menedžment pametnih mest v skladu s sodobnimi smernicami in trendi, ki jih zastavljata slovenska in evropska deklaracija. Pri tem se pridružuje vabilu IKT horizontalne mreže, da še ostali podpišete deklaracijo – ter jo pošljete na email ikthm@gzs.si.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli