Novice

Spremljajte naše novice
04. oktober 2021

DOBA Fakulteta prejela bronasto priznanje za inovacijo »SMART ŠIS«

Štajerska gospodarska zbornica je letos že 25. leto zapored (na regionalni ravni) podelila priznanja za najboljše inovacije Podravske regije 2021, med njimi tudi DOBA Fakulteti za inovacijo »SMART ŠIS«.

V svojem nagovoru je mag. Aleksandra Podgornik, direktorica ŠGZ, poudarila: »Na ta način izreka zbornica priznanje vsem, ki dokazujejo, da se krog inovativnega razmišljanja nikoli ne ustavi. Seveda je izbor tudi spodbuda in zahvala podjetjem, ki se zavedajo, da inovativno razmišljanje ni naloga samo njihovih razvojnih oddelkov, ampak način delovanja celega podjetja in njegovega managementa, ki se zaveda pomena motiviranja za inovativno razmišljanje.«

DOBA Fakulteta je za svojo inovacijo študentski informacijski sistem ŠIS prejela bronasto priznanje. Ta inovacija DOBA Fakulteti omogoča popolno avtomatizacijo in optimizacijo aktivnosti v procesu prijave in vpisa študentov na študij, spremljanje uspešnosti študentov, dodeljevanje učnih enot, napredovanje študentov v višji letnik in diplomiranje in s tem omogoča učinkovito prenovo poslovnih procesov. Z uvedbo inovacije se je bistveno povečala kakovost obdelave podatkov ter njihova zaščita iz vidika GDPR.

Ob vrsti nagrad, ki smo jih prejeli v zadnjih letih, je to priznanje hkrati naša zaveza za nadaljnje inovativno razvojno delo.


Nagrado je prevzela Dina Potočnik, direktorica marketinga in prodaje, ki je dejala, da je »DOBA Fakulteta fakulteta, ki vidi dlje, ki je vedno korak spredaj, in fakulteta zavzetih ljudi. Inovacijska kultura je del našega vsakdana in je gonilo našega razvoja.«


Več o podelitvi priznanj in posnetek podelitve si lahko ogledate na spletni strani: https://www.stajerskagz.si/podelitev-priznanj-za-najboljse-inovacije-podravske-regije-2021/


Vir fotografij: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=stajerskagospodarskazbornica&set=a.4352793284812879


Prejemniki priznanj za najboljše inovacije Podravske regije 2021:

ZLATO PRIZNANJE

 • Ledinek Engineering, d. o. o.
  CLT linija manjšega formata

 • SkyLabs, d. o. o.
  NANOSky I

 • Zavarovalnica Sava, zavarovalna družba, d. d.
  VIGO zavarovanje

 • 4inovations, d. o. o.
  Mark Eco sistem “MES” z aragonitnim zadrževalnikom

SREBRNO PRIZNANJE

 • Dravske elektrarne Maribor, d. o. o.
  Big data pristop k modeliranju verige hidroelektrarn na osnovi globokih nevronskih mrež

 • Impol R in R, d. o. o., in C3M, d. o. o., Ljubljana
  Napredna spektoskopska kontrola kakovosti v aluminijski industriji

 • Impol R in R, d. o. o., in Institut Jožef Stefan, Odsek za napredne materiale, K-9
  “Zelena energija” iz odpadnega aluminija

 • Inštitut za okoljevarstvo in senzorje, d. o. o.
  Wate (R)euse

BRONASTO PRIZNANJE

 • Alma Mater Europaea ‒ Evropski center Maribor
  Za človeka gre: “Digitalna transformacija v izobraževanju, znanosti in umetnosti”

 • DOBA Fakulteta
  SMART ŠIS

 • Henkel Maribor, d. o. o.
  OVO ‒ orodje za varnostna opažanja

 • Henkel Maribor, d. o. o.
  Covid-19 zaščitna strategija

 • Talum, d. d., Kidričevo
  Avtomatska naprava za 2D-ravnanje ulitkov večjih dimenzij

PRIZNANJE

 • Časnik Večer, d. o. o.
  Tednik Štajer’c ‒ trajnostne rubrike

 • Osnovna šola Selnica ob Dravi
  Gozdna šola in vrtec Selnica ob Dravi

 • Šolski center Ptuj, Višja strokovna šola
  Inovativno trženje slovenskih kmetij

 • Tina Krajnc, s. p.
  Zlata mašna

 • Zveza Slovenska unija pacientov
  Alergijski kažipot občine Lovrenc na Pohorju

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Deli