Novice

Spremljajte naše novice
24. junij 2020

DOBA Fakulteta te dni sodeluje na konferencah EDEN in IACCM

Na DOBA Fakulteti s sodelovanjem v projektih ter udeležbami na konferencah zasledujemo trende in jih skupaj z domačimi in tujimi partnerji tudi soustvarjamo. S tem sledimo naši viziji vodilne online fakultete v Jugovzhodni Evropi. Več o našem sodelovanju in deljenju izkušenj na mednarodnih konferencah je zapisala Vesna Kolenc Potočnik, menedžerka programov na DOBA Fakulteti.

V teh dneh poteka letna EDEN konferenca (European Distance and E-learning Network), kjer spoznavamo trende na področju umetne inteligence, učne analitike, mikrokvalifikacij v visokem izobraževanju, ki vse vodijo k večji fleksibilnosti in individualizaciji študija. Obenem spoznavamo dobre prakse visokošolskih institucij, ki že preizkušajo najnovejše tehnologije in delijo izkušnje. Te vključujejo tudi iznajdljivost v času COVID-19.

Še posebej ponosni smo, da je tudi DOBA Fakulteta ena od institucij, ki deli svoje izkušnje na področju preizkušanja novih tehnologij in pristopov v online izobraževanju na mednarodnih konferencah.

Skupaj z domačimi in tujimi partnerji (projekt Hackathon) smo preizkusili nov sistem Credentify za izdajo digitalnih potrdil, osnovan na »blockchain« tehnologiji, ki ga v okviru evropskega projekta MicroHE razvija Institut Josef Stefan in slovenska podjetja. Projekt in sistem je bil odlično predstavljen tudi na konferenci EDEN. DOBA Fakulteta se tudi pripravlja na uporabo mikrokvalifikacij s številnimi internimi razvojnimi projekti, med njimi OER in mobilnim učenjem.

Konec tedna pa bomo predstavili na konferenci IACCM (International Association of Cross-Cultural Competence and Management) izkušnje DOBA Fakultete pri razvoju kompetenc za delo v globalnih virtualnih timih. Skupaj z učiteljico doc. dr. Svitlano Buko bomo predstavili uporabo novih pedagoških pristopov pri učenju medkulturnega komuniciranja, razumevanja poslovnih kultur, dela v mednarodnem virtualnem timu. Poudarek bo na predstavitvi dobrih praks pri posodobitvi magistrskega predmeta z vizualizacijo (za predstavitev kompetenc predmeta ter njihovo povezavo s kompetencami programa, usmerjanje za izvedbo študijskih aktivnosti), uporabo družbenih medijev (Linkedin, Instagram, Twitter) za primerjavo percepcije o državi doma v primerjavi navzven, uporabo različnih komunikacijskih orodij (MS Teams, Viber, Whats'up, Skype) za dobro komunikacijo med študenti in z učiteljem, tudi spretnost uporabe različnih komunikacijskih orodij za pridobivanje povratnih informacij v online študiju ter uporabi novih pristopov pri učenju na osnovi študij primerov.

Veseli smo, da trendi na področju visokega izobraževanja podpirajo naša dolgoletna prizadevanja za kakovost online izobraževanja. Že od prvih začetkov naša priprava in izvedba online študijskih programov temelji na kompetenčnem modelu – učitelji si postavijo učne cilje in izide, iz katerih potem pripravijo ustrezne študijske aktivnosti in načine preverjanja v virtualnem okolju. Takšna praksa v visokošolskem prostoru še ni pogosta (učitelji navadno pri izvedbi izhajajo iz podajanja vsebin), vendar pa edina omogoča prehod na mikrokvalifikacije in s tem na bolj individualiziran, študentu prilagojen študij.  

 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli