Novice

Spremljajte naše novice
21. marec 2020

DOBA ponuja delitev znanj in izkušenj pri izvajanju online študija

Še kak dober mesec nazaj nismo mogli niti slutiti, da bodo za vse slovenske izobraževalne ustanove nenadoma nastopile okoliščine, ko bo izobraževalni proces mogoče izvajati le na daljavo. Zavedamo se, da sta v tej izjemni situaciji pomoč in sodelovanje izjemnega pomena.

DOBA je tako Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter NAKVISu ponudila v pomoč izkušnje in znanje, ki smo jih pridobili v 21. letih izvajanja online študija.

Online študij je zahteven proces in njegovo nenadno uvajanje postavlja izobraževalne ustanove in nosilce pedagoškega procesa pred številne izzive.

Na eni strani so to izzivi delovanja podpornih informacijskih sistemov, integracija ustreznih spletnih orodij in pripomočkov za delo na daljavo, na drugi strani so izzivi ustrezne pedagoške implementacije online študija, kar je za doseganje učnih izidov študentov še pomembnejše kot sami tehnični vidiki. Uspešno smo razvili in izvajamo lasten, Dobin model online študija že 21 let, na DOBA Fakulteti Maribor pa 17 let. Izvajamo najzahtevnejši model e-izobraževanja, in sicer v celoti spletno podprt študij – online študij.

S sodobnimi pedagoškimi pristopi, sodobnimi oblikami preverjanja in ocenjevanja znanja ter s celostno podporo študentom zagotavljamo visoko aktivnost študentov, doseganje učnih izidov in razvoj kompetenc, skladnih s študijskimi programi. V vseh letih izvajanja online študija smo pridobili izjemne izkušnje in razvili odličen know-how na področju izvedbe online študija kot oblike študija na daljavo s poudarkom na uvajanju učinkovitih pedagoških praks ter oblik in načinov online poučevanja in učenja.

Dobin model online študija sledi mednarodnim standardom kakovosti online izobraževanja. Zanj smo tudi kot edina ustanova v Sloveniji in jugovzhodni Evropi pridobili tudi dve mednarodni akreditaciji kakovosti: UNIQUe EFQUEL in EOCCS EFMD.

Model nenehno dograjujemo in inoviramo v skladu z najnovejšimi spoznanji pedagogike in didaktike ter razvojem sodobnih tehnologij. Na DOBA Fakulteti in Višji strokovni šoli DOBA letno študira okoli 1500 študentov, živijo v 46 državah sveta. Online poučuje 125 visokošolskih učiteljev in predavateljev in 135 online mentorjev.

Informacija je objavljena na spletni strani NAKVIS https://www.nakvis.si/aktualno/delitev-znanja-in-izkusenj-dobe-pri-izvajanju-izobrazevanja-na-daljavo/

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Deli