Novice

Spremljajte naše novice
17. januar 2020

EPriročnik ABC podjetništva

Na DOBA Fakulteti, ki jo odlikujeta kar dve mednarodni akreditaciji online študija, smo pripravili ePriročnik ABC podjetništva. Izzivi podjetnic in podjetnikov ob ustanovitvi in zagonu poslovanja novih podjetij – Priročnik za podjetnice in podjetnike začetnike ter bodoče podjetnice in podjetnike.

Priročnik ↗  je nastal v okviru aktivnosti Slovenske poslovne točke, ki jih na nacionalni ravni izvaja in koordinira SPRIT Slovenija, javna agencija. Publikacija je financirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in je brezplačno dostopna.

Priročnik so pripravili: dr. Marina Letonja s sodelavci: dr. Jordan Berginc, mag. Nataša Pustotnik, Marko Srabotnik, Goran Tomšič, mag. Sonja Zelnik. Priročnik sta recenzirala dr. Blaž Zupan in dr. Rok Stritar.

Komentarji sodelavk naročnika ter nekaterih podjetnic, ki smo jim dali priročnik v oceno, so: da vsebinsko priročnik pokriva vsa področja, ki so za podjetnika pomembna, in tudi razložena so razumljivo in dovolj podrobno ter obenem poljudno. Zelo pozitivno se jim zdi, da so vključeni tudi osebni vidiki podjetništva ter inovativnejše metode z uporabnimi predlogi in delovnimi listi, kar naredi priročnik aktualen, v duhu časa. Ker bo on-line priročnik, so dobro izkoriščene tudi možnosti povezave na obstoječe video in druge vsebine. Jezik je razumljiv in praktični primeri mu dajo dobro življenjsko noto.

 

ePriročnik ABC podjetništva ↗  

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli