Novice

Spremljajte naše novice
18. oktober 2021

Erasmus praksa: Bogati življenja, širi obzorja

Vsako leto razpisujemo Erasmus dotacije za študente (za študij in prakso v tujini), za usposabljanje zaposlenih ter poučevanje učiteljev v tujini.

DOBA Fakulteta in Višja strokovna šola sta nosilki Erasmus listin, ki omogočata našim študentom opravljanje študijskih obveznosti in praktičnega izobraževana v tujini. Erasmus mobilnost je edinstvena mednarodna izkušnja, ki bogati znanja in kompetence vseh vključenih in študentom odpre tudi vrata v svet. Erasmus mobilnost za visokošolske učitelje in sodelavce pa omogoči pridobivanje strokovnih izkušenj in prenos dobrih praks v njihove delovne procese.

Razpis in prijavnice za DOBA Fakulteto najdete na spletni strani, razpis in prijavnice za Višjo strokovno šolo pa na tej povezavi.

Rok za oddajo je 15. 11. 2021

Študentka Doba Fakultete se javlja iz Erasmus prakse na Nizozemskem

 

 

 

 

 

Več informacij o Erasmus mobilnostih lahko dobite pri Erasmus koordinatorici Nina Turčin, ki je dosegljiva na nina.turcin@doba.si.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Deli