Novice

Spremljajte naše novice
29. oktober 2017

Erasmus izmenjave v 2017/18

DOBA Fakulteta in Višja strokovna šola sta nosilki Erasmus listin, ki omogočata našim študentom opravljanje študijskih obveznosti in praktičnega izobraževana v tujini. Erasmus mobilnost je edinstvena mednarodna izkušnja, ki bogati znanja in kompetence vseh vključenih in študentom odpre tudi vrata v svet. Erasmus mobilnost za visokošolske učitelje in sodelavce pa omogoči pridobivanje strokovnih izkušenj in prenos dobrih praks v njihove delovne procese.

Izmenjava za študij

Študenti lahko odidete na izmenjavo za študij samo na visokošolsko institucijo, s katero ima DOBA Fakulteta podpisan sporazum. Štipendija za izmenjavo za študij znaša med 350 in 450 EUR na mesec, odvisno od tega, v kateri državi študirate.

Opravljanje praktičnega izobraževanja

Študenti si sami izberete podjetje, v katerem bi prakso želeli opravljati. Prav tako si izberete državo in čas opravljanja prakse. Na prakso lahko odidete samo v države članice EU ter v Makedonijo, Turčijo, Islandijo, Lihtenštajn in Norveško. Štipendija za znaša med 350 in 450 EUR na mesec, odvisno od tega, v kateri državi živite. Dodatek za študente, ki opravljajo prakso, se dodeli v višini 100 EUR/mesec.

Razpis in prijavnice za DOBA Fakulteto najdete na spletni strani, razpis in prijavnice za Višjo strokovno šolo pa na tej povezavi.

Rok za oddajo je 31. 12. 2017

 »V službi sem si pridobila znanje iz grafičnega dizajna, oblikovanja spletnih strani in poslovanja na splošno. Vem, da mi bo to koristilo v prihodnje. Poleg tega pa sem osebno zrasla, naučila sem se biti samostojna, si vzeti čas zase, ter raziskovati neznano. To je zame bila pozitivna izkušnja, katere ne bom nikoli pozabila..« je povedala študentka, ki je praktično izobraževanje opravljala na Irskem. 

'Med študijem sem praktično izobraževanje opravljal na Malti. Kasneje so mi tam tudi ponudili zaposlitev in danes tam opravljam službo vodje oddelka za zagotavljanje kakovosti.' je povedal diplomant Ivan Vidmar.

Več informacij o Erasmus mobilnostih lahko dobite pri Erasmus koordinatorici Nataši Ritonija, ki je dosegljiva na natasa.ritonija@doba.si

 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli