Novice

Spremljajte naše novice
17. februar 2020

Erasmus mobilnost zaposlenih: po znanje v Španijo

Urška Petrič, vodja programov in organizatorka praktičnega izobraževanja na Višji strokovni šoli, se je udeležila Erasmus mobilnosti.

»V podjetju Fundación Siglo22 v Madridu, ki deluje v povezavi s podjetjem Jaitek (tehnični razvoj in podpora za online in e-učenje), sem pridobivala nova znanja na področju digitalizacije izobraževanja, digitalnih in online orodij za podporo pri poučevanju, osebnega in poklicnega razvoja ob podpori digitalnih orodij, priprave in oblikovanja e-učnih vsebin ter primere dobrih praks. Spoznala in preizkusila sem nekatera digitalna in virtualna okolja, katerih cilj je zagotavljanje prostega dostopa do (učnih) materialov in gradiv ob omogočanju soustvarjanja vsebin ter sodelovalnega učenja. Mobilnost mi bo zelo koristila pri nadaljnjem poklicnem razvoju, ker bom na podlagi tega, kar sem spoznala, v pedagoški proces vključevala nove možnosti in sveže ideje za prenos in pridobivanje znanj. Izkušnje bom lahko uporabila tudi pri administrativnih nalogah in v timu proaktivnih predavateljev VSŠ.«

Usposabljanje sodelavke bo zagotovo prispevalo h kakovostni izvedbi študija. Urška Petrič je izpostavila le nekaj primerov:

  • uporaba novih in drugačnih pedagoško-didaktičnih pristopov in digitalnih orodij;
  • razvoj in implementacija novih digitalnih vsebin s poudarkom na kreativnem razmišljanju;
  • možnost soustvarjanja učnih vsebin z namenom zagotavljati boljši dostop do njih;
  • vključevanje študentov v morebitne skupne projekte;
  • uporaba na novo pridobljenih znanj in njihovo vključevanje v vsakodnevni delovni proces.

Obisk je prispeval k mednarodnemu ugledu DOBE, utrjevanju vezi z mednarodnimi partnerji, prenosu dobrih praks ...

Ključni del Erasmus mobilnosti na DOBI pa je namenjen prav študentom. Vtise študentov Višje šole iz mobilnost si lahko preberete tukaj: https://www.doba.si/visja-strokovna-sola-1/o-visji-strokovni-soli/mobilnost/vtisi-studentov

 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli