Novice

Spremljajte naše novice
03. december 2019

Gostujoče predavanje Simone Martinšek o prostovoljstvu v socialnovarstvenem programu

Pri predmetu Organiziranje prostovoljnega dela in podporne mreže, pri katerem študenti pod vodstvom dr. Sanje Sitar Surić spoznajo značilnosti organiziranega prostovoljnega dela, načine vodenja in spremljanja prostovoljcev, dejavnike motiviranja prostovoljcev ter učinke prostovoljnega dela za uporabnike, prostovoljce, organizacije in skupnost; se seznanijo z načrtovanjem prostovoljskega projekta in spoznajo osnovne metode spremljanja in evalvacije prostovoljnega dela ter svoje znanje preizkusijo v praktičnih nalogah, smo kot gostjo iz prakse povabili Simono Martinšek.

Gostujoča predavateljica bo na konkretnem primeru iz prakse predstavila vlogo mentorja in pomembne značilnosti uspešnega prostovoljskega projekta.

Simona Martinšek, univ. dipl. soc. del, ima 26 let delovne dobe, od tega 16 let v zdravstvu in 10 let na področju socialnega varstva, in sicer kot strokovna delavka v Materinskem domu Maribor, soustanoviteljica in strokovna vodja Svetovalnice za žrtve nasilja in zlorab Maribor ter ustanoviteljica in strokovna vodja Pika. dnevnega centra za otroke in mladostnike Maribor.

Simona Martinšek ves čas dela na področju socialnega varstva kot mentorica prostovoljcem v socialnovarstvenih programih, zato verjamemo, da bo gostujoče predavanje zelo koristno za naše študente.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Deli