Novice

Spremljajte naše novice
13. januar 2020

Izšla je monografija DOBA Fakultete 2019: Trajnostno poslovanje v sodobni družbi

V okviru zbirke Spoznanja iz ekonomskih ter uporabnih poslovnih in družbenih študij je izšla monografija DOBA Fakultete 2019: Trajnostno poslovanje v sodobni družbi.

V monografiji ↖ je enajst poglavij – prispevkov učiteljev, ki so zaposleni na fakulteti ali so z njo povezani, in dva prispevka, ki sta nastala v sodelovanju naših učiteljev in študentov DOBA Fakultete. Prispevki se osredotočajo na trajnostno poslovanje in obravnavajo odgovornost za ekonomsko politiko, prehod v krožno gospodarstvo, izkušnje iz upravljanja z ekonomsko vzdržnostjo, vlogo nadzornega sveta pri družbeni odgovornosti podjetij, komuniciranje transparentnosti v podjetjih v državni lasti, merjenje rezultatov zdravstvenih storitev s populacijskimi normami, medgeneracijsko sodelovanje in odnos različnih generacij do inštrukcij, coaching, medijske navade potrošnikov in nagradne igre kot orodje tržnega komuniciranja ter turistične storitve za ljudi s posebnimi potrebami. Vsi prispevki so dvojno anonimno recenzirani, celotno monografijo pa sta recenzirala univerzitetna profesorja iz mariborske in beograjske univerze. Raziskovanje in sporočanje rezultatov raziskav akademski in širši javnosti je za sodobno fakulteto s področja poslovnih ved, ki je poleg tega prav v letošnjem študijskem letu pričela tudi z izvajanjem doktorskega študija, izjemno pomembno.

Dosedanje monografije od leta 2016 so redno vsebovale tudi znanstvene razprave s področja online izobraževanja. To področje je v pričujoči monografiji izostalo iz posebnega razloga: leta 2019 je namreč DOBA Fakulteta, ki jo odlikujeta kar dve mednarodni akreditaciji online študija, obeležila 20 let razvijanja in izvajanja online izobraževanja, zato smo prispevke, ki se nanašajo na to področje, združili v tematsko številko fakultetne revije Mednarodno inovativno poslovanje = Journal of Innovative Business and Management, ki je izšla tik pred koncem leta 2019.

Verjamemo, da bo tudi ta znanstvena monografija DOBA Fakultete ne samo dobrodošlo branje za naše študente in učitelje, ampak bo sprožila nove raziskave, še posebej pri zaposlenih učiteljih, pri dodiplomskih, podiplomskih in doktorskih študentih DOBA Fakultete in tistih, ki so drugače povezani z našo fakulteto, ter bo spodbudila še koga od bralcev, da se nam pridruži pri novi izdaji monografije DOBA Fakultete v letu, ko obeležujemo 30 let delovanja Dobe. 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli