Novice

Spremljajte naše novice
05. november 2020

Izšla je novembrska številka fakultetne znanstvene revije

Novembrska številka fakultetne znanstvene revije Mednarodno inovativno poslovanje = Journal of Innovative Business and Management prinaša deset znanstvenih prispevkov osemnajstih avtorjev iz devetih držav (ZDA, Portugalske, Slovaške, BiH, Črne gore, Severne Makedonije, Albanije, Kosova in Slovenije). Prva dva prispevka se ukvarjata z ekonomsko teorijo in učinkovitostjo petih azijskih trgov v aktualni post-covid realnosti, ekonomsko tematiko te številke pa zaokrožata prispevka o metodologiji izračuna efektivnega tečaja v Sloveniji ter o pravnih vidikih in ekonomski perspektivi neposrednih tujih naložb. Jesenska številka revije seznanja bralce s konceptom vrednotenja uravnoteženosti dela in življenja s pomočjo kritične analize, organizacijsko kulturo družinskih podjetij pa raziskuje skozi prizmo inovativnosti naslednikov. Štirje članki s področja marketinga in odnosov z javnostmi prinašajo poročanje o vplivu javnega zaznavanja ugleda na odločanje, raziskovanje koncepta uporabniške izkušnje online porabnikov v digitalnem bančništvu, doprinos generacije Y (Milenijcev)  k novim rešitvam v digitalnem trženju ter razmislek o strateškem marketingu v neprofitnih organizacijah.

Kot je v uvodniku zapisal glavni urednik revije prof. dr. Rasto Ovin, smo z jesensko številko ob dvanajsti obletnici izhajanja zaokrožili dve leti izdajanja prenovljene revije; prešli smo na OJS-platformo za upravljanje revije, ki avtorjem olajšuje oddajo prispevkov in zagotavlja spremljavo uredniških ter recenzentskih aktivnosti v zvezi z njim, razširili smo krog recenzentov izven članstva v mednarodnem uredniškem odboru ter razširili posamezno številko revije s 5 do 6 prispevkov na deset prispevkov. Hvaležni smo avtorjem tako iz mednarodne kot slovenske akademske skupnosti za zanimanje za objavo izvirnih raziskovalnih dognanj v naši reviji. Prav zaradi avtorjev in bralcev revije upravičeno lahko pričakujemo, da bomo v prihodnje imeli še boljše možnosti za nadaljnje izboljšanje naše povezave z mednarodno pomembnimi indeksiranimi bibliografskimi bazami. Zdi pa se, da se je ta prihodnost že začela, saj je bila pričujoča revija prav v tem tednu uvrščena na seznam tudi ameriške mednarodne znanstvene indeksacijske baze SIS. Vsako takšno izboljšanje daje naši reviji in seveda prispevkom njenih avtorjev dodatno težo v mednarodni skupnosti.

Vabljeni k branju novembrske številke revije in k oddaji lastnih prispevkov za naslednje številke. >>

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Deli