Novice

Spremljajte naše novice
23. julij 2021

Jasna Dominko Baloh: Učimo se iz prihodnosti

Današnja negotovost otežuje napovedovanje, hkrati pa v podjetjih zahteva predvidevanje in domiselno raziskovanje prihodnosti, ki bo olajšalo sprejemanje odločitev.

Pred managerji je dilema: kako se pripraviti na negotovo prihodnost in hkrati obvladovati izzive sedanjosti, kako usmeriti razmišljanje zaposlenih v prihodnost tudi s pomočjo njihove domišljije. Vemo, da se ne učimo samo iz preteklih izkušenj, ampak tudi iz tega, kako si zamišljamo prihodnost.

Ob prebijanju skozi krizo moramo znati povezati trenutne poteze s prihodnjimi izzivi, da se bomo znali prilagoditi spremembam, ko se te dogajajo. Cilj ni napovedati prihodnost, ampak v svoji sredini omogočiti razmišljanje o različnih prihodnostih, kar izboljša naše sposobnosti slutiti, oblikovati in prilagoditi se temu, kar se bo zgodilo v prihodnjih letih. Če v podjetjih želimo pripraviti učinkovito strategijo prihodnosti, je treba vzpostaviti proces nenehnega raziskovanja in učenja.

Učenje in poučevanje v času velikih svetovnih izzivov mora sloneti na inovacijah, na kompetencah prihodnosti, razvijati mora posameznike, ki bodo že v procesu izobraževanja obvladovali izzive prihodnosti, razvijali radovednost, domišljijo, kritičnost in tudi vizijo.

Izobraževalne ustanove nosijo največji del odgovornosti, kako učence in študente pripraviti za prihodnost, tudi v skrbi, da bodo prihodnje generacije kakovostno živele na našem čudovitem planetu.

S tako izobraženimi sodelavci se bomo managerji v podjetjih uspešno prilagajali, razmišljali in investirali v domišljijo. Ne nazadnje nas ne bodo sodili samo po tem, kaj smo naredili danes, ampak tudi po tem, kako dobro smo začrtali pot do jutri.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli